Anunț licitație publică

0

SC GRUP SERVICII INSOLV S.P.R.L Focşani în calitate de lichidator judiciar al S.C. LUVAS VIN S.R.L, dosar faliment nr. 3586/91/2012, aflat pe rolul Tribunalului Comercial Vrancea, anunţă vânzarea prin licitaţie publică, în conformitate cu prevederile Legii 85/2006 – Legea insolvenţei, a următoarelor active:

  1. Bunurile mobile aflate în patrimoniul societăţii debitoare, la valoarea de evaluare totala de 2.500 lei, fara tva. Lista cu bunurile scoase la vânzare poate fi consultată la biroul lichidatorului judiciar – Focşani, str. Miron Costin, nr. 2, ap.3, parter, judetul Vrancea.
  2.   Bunul imobil aflat în patrimoniul societăţii debitoare, la preţul evaluat de 161.089 lei (fara TVA), avand numarul cadastral 56717, imobil ce va fi inscris in C.F. nr. 56808, T48, Pc.1098,  constand din suprafata de 1.387 mp, teren curti-constructii si constructiile: C1 – crama cu o suprafata construita la sol de 320 mp, C2 – platforma betonata, cu o suprafata construita la sol de 28 mp.
  3. Bunul imobil aflat în patrimoniul societăţii debitoare, la preţul evaluat de 163.454 lei (fara TVA), avand numarul cadastral 56718, imobil ce va fi inscris in C.F. nr. 56808, T48, Pc.1098,  constand din suprafata de 2.770 mp – teren curti-constructii si constructiile: C1 – anexa-spatiu cazare, cu o suprafata construita la sol de 256 mp, C2 – depozit , cu o suprafata construita la sol de 179 mp, C3 – sala vinificatie, cu o suprafata construita la sol de 443 mp, C4 – crama, cu o suprafata construita la sol de 246 mp, C5 – magazie si wc, cu o suprafata construita la sol de 16 mp, C6 – platforma, cu o suprafata construita la sol de 21 mp, C7 – sopron, cu o suprafata construita la sol de 78 mp si C8 – rampa, cu o suprafata construita la sol de 58mp.

– inscrise in Cartea Funciară nr. 56717 si 56718 a Unitătii Administrativ Teritoriale Odobesti, judetul Vrancea, proprietatea S.C. LUVAS VIN S.R.L. inregistrată la ORC Vrancea sub nr. J39/606/2004, CUI 16687769.

Licitaţia va avea loc în data de 19.08.2016, ora 11:00 ( pretul de incepere a licitatieie este de 85% din valoarea de evaluare ), la biroul lichidatorului judiciar – Focşani, str. Miron Costin, nr. 2, ap.3, parter.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va tine in ziua de vineri, 26.08.2016 (pretul de incepere a licitatieie este de 85% din valoarea de evaluare ), 02.09.2016 (pretul de incepere a licitatieie este de 85% din valoarea de evaluare ) si 09.09.2016 (pretul de incepere a licitatieie este de 85% din valoarea de evaluare), ora 11:00, în aceleaşi condiţii de participare, pana la vanzarea integrala a bunurilor scoase la licitatie, conform prevederilor Regulamentului de vanzare.

Poate participa la licitaţie orice persoană care, cel târziu cu doua zile până la începerea vânzării la licitaţie publică, a consemnat garanţia de 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere, in numerar sau în contul indicat de lichidator;

In orice moment al licitatiei bunurile vor putea fi vândute la orice cumpărător interesat care oferă cel puţin de 50% din preţul de evaluare.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înaintea licitaţiei.

Focşani – str. Miron Costin, nr. 2, ap.3, parter, tel. 0724560055, 0337/820216,   e-mail: grupserviciiinsolv@yahoo.com

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here