Avocatura, pe tușă în vremea coronavirusului. Semnal de alarmă: „Așteptăm luarea unor măsuri rezonabile”

0
502

Ana Viorica Pușcașu, avocat în cadrul Baroului Vrancea, face o analiză a situației în care se află avocatura în această perioadă, după ce instanțele și parchetele au luat măsuri drastice de restrângere a activității. De câteva săptămâni, dosarele sunt suspendate și se judecă doar ceea ce este urgent. Totul, pentru a preveni o posibilă infecție cu COVID-19. Măsurile dau roade în acest sens, cei care vin în instanțe și parchete sunt mai feriți, însă niciuna dintre reglementările ulterioare privind protecția socială nu a luat în calcul ceea ce se întâmplă cu avocații.

În mod evident activitatea avocaților s-a redus în mod drastic, acest fapt putând fi atestat prin simpla accesare a portalului justiției. În afara faptului că activitatea de la instanțe și parchete s-a redus doar la cauzele urgente a intervenit și restrângerea circulației cetățenilor, fapt ce a dus la limitarea interacțiunii avocat – client, activitate ce se desfășura în incinta Tribunalului ori la Cabinetul avocatului.

OUG 29/2020 art. X alin. 5 stabilește că formele de exercitare a profesiei de avocat, care îndeplinesc servicii de interes public, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea epidemiei determinate de infecția cu coranavirusul COVID-19 beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități și chirie pentru imobilul cu destinația de sediu social sau sediu secundar, dar că membrii acestora sunt obligați ca, pe perioada instituirii stării de urgență, să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară și a celorlalte măsuri de protecție și prevenție stabilite de autoritățile competente ca urmare a instituirii stării de urgență, măsurile necesare în vederea asigurării continuității activității, nerespectarea acestor prevederi constituind abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie.

Așadar, din acest moment avocații au întrerupt total sau parțial activitatea în mod nevoluntar, ceea ce a dus la diminuarea considerabilă a veniturilor acestora (dar majoritatea avocaților în această perioadă nu au avut nici o încasare) iar onorariile cuvenite pentru activitatea de asistență juridică din oficiu se achită cu întârziere.

Ulterior, prin OUG 30/2020, care stabilesc o serie de măsuri de protecție socială, se prevede în art. XV alin. 1 că profesioniștii așa cum aceștia sunt menționați de art. 3 alin. 2 din Codul Civil care nu sunt angajatori și care își întrerup activitatea total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice beneficiază de o indemnizație egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2020.

Din interpretarea textelor de lege ale celor două ordonanțe de urgență se înțelege că avocații beneficiază de o indemnizație cu obligația de a asigura continuitatea activității (în opinia mea nu doar în cauzele ce vizează doar asistența juridica din oficiu, ci și în cauzele civile urgente). Această indemnizație nu este văzută de avocați ca o măsură de protecție socială sau somaj tehnic așa cum este prevăzută ci ca o compensație ca urmare a imposibilității de continuare a activității ca urmare a măsurilor stabilite de către Guvernul României în urma instituirii stării de urgență și a restricțiilor de circulație și de activitate impuse de Ordinele Militare.

Ca urmare a semnalelor din teren prin OUG 32/2020 art. XV alin. 1 din OUG 30/2020 în sensul că se va acorda o indemnizație lunară de 75% din salariul mediu brut doar acelor profesioniști care își întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență. Așadar, având în vedere aceste ultime prevederi, reiese că avocații nu beneficiază de această îndemnizație întrucât aceștia conform OUG 29/2020 nu își întrerup activitatea, ci sunt obligați să asigure permanența.

Pe perioada stării de urgență avocații sunt obligați să achite cotele datorate către Barou, UNBR și Casa de Asigurări a Avocaților, dar și impozitul pe venit. În acest moment prevederile legale ce guvernează Casa de Asigurări a Avocaților nu permit acordarea de ajutor financiar decât în cazuri strict limitate (indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite, accidente de muncă sau accidente în afara muncii, indemnizații de maternitate, ajutor pentru creșterea copilului, ajutor de deces), iar prevederile OUG 32/2020 exclud avocații de la posibilitatea de a primi o compensație ca urmare a întreruperii activității, ceea ce duce la inexistența unor măsuri viabile de protejare a avocaților.

Deci, avocații, pentru a suspenda activitatea total și a beneficia de prevederile OUG 32/2020, trebuie fie să solicite suspendarea din profesie potrivit art. 27 din Legea 51/1995 și art. 49 din Statutul profesiei de avocat (cu plata unei taxe de reînscriere), fie să solicite întreruperea activității ca urmare a infectării cu COVID-19 – ambele variante fiind considerate inacceptabile.

Ca urmare a semnalelor trase de către avocați, UNBR a solicitat de la Ministerul Muncii o serie de clarificări la textele prăvăzute de OUG 29/2020, OUG 30/2020 și OUG 32/2020 . Totodată au fost inițiate în Parlament amendamente ale textelor menționate care să aducă clarificări în vederea posibilității avocaților de a solicita o compensație financiară ca urmare a reducerii (și nu a întreruperii) activității datorate măsurilor luate de Guvern pe perioada stării de urgență pentru combaterea efectelor coronavirusului SARS-CoV-2.

În acest moment, avocații privesc cu îngrijorare la viitorul profesional mai ales că se prevede prelungirea stării de urgență cu cel puțin o lună și așteaptă reluarea activității.

Trebuie menționat și faptul că avocații din țară care au formulat cereri în baza OUG 30/2020 au primit răspunsuri de respingere a solicitării, întrucât în opinia angajaților AJPIS nu se încadrează în lista profesioniștilor avuți în vedere prin ordonanță. Nu cunosc care este situația colegilor avocați din Baroul Vrancea care au formulat astfel de cereri.

Personal menționez că activitatea profesională a fost redusă aproape în totalitate ca urmare a suspendării de drept în dosarele în care reprezint părțile cu împuternicire avocațială sau cu delegație din oficiu, asigur pemanența în ceea ce privește asistența juridică din oficiu în cauzele urgente (activitate care este și aceasta redusă).

Noi, avocații, nu așteptăm ajutoare sociale, ci așteptăm luarea unor măsuri rezonabile și acordarea unor compensații ca urmarea întreruperii totale sau parțiale a activității activității datorate măsurilor luate de Guvern pe perioada stării de urgență pentru combaterea efectelor coronavirusului SARS-CoV-2”, subliniază avocata.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here