Certificat de urbanism pentru reabilitarea fostului spațiu de protocol de lângă Hotelul Vrancea

0
169
Consiliul Județean a obținut documente similare de cinci ori până acum

Este a șasea oară când Primăria Focșani eliberează un certificat de urbanism pentru efectuarea de lucrări la un imobil aflat în proprietatea Consiliului Județean Vrancea. Locuință de protocol până acum aproximativ 13 ani, clădirea situată pe strada Dimitrie Cantemier 25, chiar lângă Hotelul Vrancea, este de prin 2012 în plan de a fi amenajată sau extinsă. Aceasta în condițiile în care clădirea, despre care se spune că l-ar fi găzduit cândva chiar pe Nicolae Ceaușescu, a fost construită în doar 4 ani, între 1979 – 1983.  Vremurile de protocol sunt însă apuse, iar din 2007 destinaţia clădirii a fost schimbată prin hotărâre de Consiliu Judeţean în birou de relaţii externe şi dezvoltare regională. Însă nici pomeneală de relații externe sau vreo dezvoltare în acel spațiu, deși în decursul anilor s-a mai discutat despre soarta clădirii. Zilele trecute, primăria a eliberat un certificat de urbanism pentru „Reabilitare/ Amenajare spațiu Birou relatii externe și dezvoltare regională”, la solicitarea lui Marian Oprișan, reprezentant UAT Județul Vrancea. După cum spuneam, nu pentru prima oară. În iunie 2012, CJ Vrancea – prin președinte Marian Oprișan, obținea un certificat de urbanism pentru „amenajare spațiu pentru birouri relații externe și dezvoltare regională”. Ulterior, în aprilie 2014 și iunie 2016 sunt eliberate din nou certificate de urbanism pentru extinderea și modernizarea clădirii, pentru ca în 2017, tot iunie, să apară un document similar, pentru „extindere și modernizare birou relații externe și dezvoltare regională în vederea funcționării biroului de relații interne și internațional”. (Foto: spatiu cj)

În noiembrie 2017 pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului era publicat un proiect din care aflăm și ce lucrări erau programate: „se vor realiza: lucrări de intervenție asupra cladirii existente: îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii prin montarea unui strat termoizolant, înlocuirea în întregime a tâmplăriei interioare… exterioare cu tâmplărie nouă din PVC, refacerea pardoselilor calde și reci, înlocuirea șarpantei existente, înlocuirea învelitorii existente cu învelitoare din tablă zincată, înlocuirea în totalitate a jgheaburilor și burlanelor, se va realiza o scară metalică. Construirea unei extinderi cu regim de înălțime P+1E, pe laturile de sud și vest ale clădirii existente”. Astfel, urma ca suprafața construită desfășurata existentă plus cea propusă să ajungă de la 372 mp la 590,12 mp.

Lucrările nu s-au efectuat, iar trei ani mai târziu s-a ajuns la concluzia că imobilul trebuie, cu adevărat, reabilitat și amenajat. În mai anul acesta, consilierii județeni au dezbătut (nu pentru prima oară) soarta clădirii, aprobând nota conceptuală și tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiului Focșani, județul Vrancea”, iar pe pe 15 iunie, CJ a încredințat direct pe SEAP o lucrare pentru întocmirea documentațiilor tehnice pentru reabilitarea imobilului, adică un studiu de fezabilitate în valoare de 43.000 de lei. De ce este nevoie de această sumă aflăm ultima oară pe 28 mai, la ședința CJ Vrancea, când a fost aprobată tema de proiectare pentru amenajarea spațiului respectiv: „pe baza acestei expertize tehnice urmează a se aproba decizia de intervenție și de a se continua acțiunea pentru reducerea riscului seismic, corelat cu lucrările necesare a fi realizate pentru îmbunătățirea funcțională a acestui obiectiv”. Tot din „mapa” de la acea dată aflăm că obiectivul propus poate fi încadrat lejer în Strategia de Dezvoltare a Județului (2014 – 2020).

spatiu cj - Certificat de urbanism pentru reabilitarea fostului spațiu de protocol de lângă Hotelul VranceaImobilul P+1, în suprafață de 122 mp, suprafață construită desfășurată 244 mp… a fost construit în perioada 1979-1983 din fundații continue tip grinzi pereți. Suprastructura clădirii este alcătuită din cadre de beton armat, planșeele peste parter și etajul 1 sunt realizate din beton armat. Acoperișul este de tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă. Asupra clădirii s-a intervenit în 2013 în vederea amenajării și reabilitării în acest sens fiind executate parțial lucrări de desfacere a pereților și pardoselilor. Având în vedere aceste aspecte, se impune continuarea lucrărilor la acest obiectiv de investiții… Spațiile din incinta imobilului și gradul de degradare al acestora nu oferă posibilitatea funcționării la capacitatea normală în vederea amenajării unor spații de birouri, fiind necesară modernizarea și îmbunătățirea condițiilor. Ținând cont de faptul că asupra clădirii nu s-a mai intervenit considerabil din anul 2013, clădirea fiind nefuncționaă, impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții ar conduce la degradarea imobilului și la neutilizarea acestuia conform investiției propuse”, se arată în raport.

Tot aici se dau și câteva detalii succinte despre ce se va întâmpla în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat: „pentru realizarea încăperilor necesare se vor face demolări parțiale la interior și recompartimentări, fără a se afecta structura de rezistență a clădirii existente, nu înainte de a se realiza o expertiză tehnică. În acest sens propune execuția de lucrări precum, dar fără a se limita la: modernizare, reabilitare, recompartimentare; înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare; montare instalații și obiecte sanitare și de încălzire, amenajarea suprafețelor pietonale și a spațiilor verzi, racordare utilități”, iar lista continuă. Ei bine, dacă se vor face toate cele de mai sus, se estimează că durata minimă de funcționare a clădirii va fi cuprinsă între 40 și 60 de ani. Necesitatea unei expertize se explică simplu: din 2018 și până în prezent, activitatea seismică în județ a fost un pic îngrijorătoare și e posibil să fi afectat structura clădirii: un cutremur de 5,8 grade  pe 28 octombrie 2018, unul de 4,5 pe 3 septembrie 2019 și două anul acesta: 5,4 pe 31 ianuarie și 5 pe 20 aprilie.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here