Consilierii municipali focșăneni, convocați în ședință extraordinară

0
132
Consiliul Local Municipal Focșani este convocat vineri, 10 noiembrie, în ședință extraordinară.

Pe ordinea de zi se regăsesc mai multe proiecte de hotărâre care nu mai suportă amânare. Iată ordinea de zi a ședinței convocată vineri:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințe sociale, precum și actele necesare pentru depunerea dosarului de locuință socială; Iniţiatori: consilieri locali Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Filimon Ionuț

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2017-2020, realizat în conformitate cu Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2015-2020; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea decontării, din bugetele proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani, a cheltuielilor pentru masă și cazare în cantinele și internatele școlare pentru elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic cu durata de minimum 3 ani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 26,50 mii lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2017 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 287/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Ion Basgan” din municipiul Focșani, județul Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 157/2012 privind aprobarea documentației tehnice, faza proiect unic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură și sistematizare zona strada Cpt. Stoenescu din Municipiul Focșani”, județul Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racord canalizare și branșament de apă imobil fond locativ str. Avântului nr. 17, municipiului Focșani”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2017; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Aplicației de Finanțare revizuite pentru implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a II-a” și a documentelor suport după cum urmează: Studiu de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, Analiza instituțională, Strategia de achiziții; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a II-a”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 341/2010 privind realizarea pe termen mediu a unei politici tarifare referitoare la prețul de referință al energiei termice pentru populație necesară implementării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice” finanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3, cu modificările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a II-a” a terenului pentru efectuarea noilor investiții aferente acestuia; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situată în bdul. Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 41 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani în locuință de serviciu; Iniţiator: Viceprimar, Marius Eusebiu Iorga

ANGAJARE online copy - Consilierii municipali focșăneni, convocați în ședință extraordinară

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here