Consiliul Local Focșani, convocat mai devreme luna aceasta

0
150

Consiliul Local Focșani, convocat de regulă în ședință ordinară în ultima zi de joi din lună, se va întruni mai devreme luna aceasta. Mai exact, consilierii municipali sunt convocați în ședință vineri, 22 iunie, începând cu ora 15:00. Ordinea de zi este lejeră și cuprinde numai 18 proiecte de hotărâre. Nu-i exclus, totuși, ca pe ultima sută de metri să apară și proiecte care să fie introduse suplimentar pe ordinea de zi, înaintea ședinței.

Iată care sunt proiectele de pe ordinea de zi a ședinței:

 1. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 212/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Branșament electric subteran pentru imobilul Staționar câini fără stăpân și animale de companie”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 82/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuri de joacă în Zona Gară și Cartier Mîndrești” – municipiul Focşani, judeţul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Documentație avizare lucrări de intervenție pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii în incinta grădinițelor”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focșani în calitate de co-organizator al Olimpiadei Științe pentru Juniori – etapa națională, care se va desfășura în perioada 22-27 iulie 2018; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 127/2018 privind inițierea și desfășurarea unei campanii pentru implicarea activă a cetățenilor în respectarea legilor privind păstrarea curățeniei pe raza municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului instituțiilor și activităților finanțate parțial/integral din venituri proprii pe anul 2018; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 7. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2018; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 8. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 217/2018 privind aprobarea organizării, în perioada 5-8 iulie 2018, a Zilelor Municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 9. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcții Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani a postului de inspector, clasa I gradul profesional asistent, în vederea promovării într-un grad profesional imediat superior a funcționarului public încadrat pe acest post; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 10. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 147/2018; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 11. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric Casă, cod LMI VN-II-m-B-06408 din Focșani, strada Cernei nr. 27, T 44 P 2715, aflat în proprietatea domnilor Apostu Gabriel și Apostu Sorin; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 12. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 20,00 mp., situat în Focșani, str. Democrației T 79, P 416% ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea amplasării unei construcții provizorii cu destinația de spațiu comercial; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 6,00 mp., situat în Focșani, str. Revoluției nr. 14, județul Vrancea, T. 208, P. %11346 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Cocioabă Nicușor-Cristinel ; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 14. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de apartamentare a PT 20 situat în Focșani, Cartierul Sud – Aleea 1 Iunie, identificat prin T 282, P 11353, având suprafața construită de 322,00 mp, în trei unități individuale, în vederea reabilitării spațiului în care va funcționa biblioteca de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat Cartierului Sud din municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 15. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 17,80 mp. situat în Municipiul Focșani, str. Poienița, T.173 către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA – SDEE FOCȘANI; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 17. proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 235/2018 privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 4, înscrisă în CF 54684-C1-U11 UAT Focșani către domnii Roșca Cristian și Roșca Adriana; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 18. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2018; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here