Cum contești o decizie a Fiscului, fie că este sau nu vorba de executare silită

0

Orice persoană care se consideră lezată într-un drept al său de către efectele unui act administrativ fiscal are dreptul să depună o contestație. Procedura contestației este reglementată de noul Cod de procedură fiscală și explicată în OpANAF nr. 3741/2015.

Consultanții de la Bența Consult explică procedura contestării
Actele administrative fiscale sunt clasificate în două categorii: acte administrative fiscale prin care nu se începe executarea silită împotriva contribuabilului și acte administrative fiscale prin care se începe executarea silită a contribuabilului.
Pentru fiecare dintre aceste tipuri de acte administrative fiscale există o procedură de contestare.
Contestație depusă împotriva actului administrativ fiscal ce nu începe executarea silită a contribuabilului
Potrivit art. 270 din Codul de procedură fiscală, termenul de depunere al unei contestații este de 45 zile de la comunicarea actului administrativ fiscal contestat.
Ordinul menționat precizează modul de determinare al acestui termen, astfel:
1.    Termenul de depunere a contestaţiei se calculează pe zile libere, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul. De exemplu: Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului în data de 29 iunie, termenul de 45 de zile începe să curgă de la data de 30 iunie şi se împlineşte în data de 13 august, astfel încât ultima zi de depunere a contestaţiei este 14 august.
2.    Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus săptămânal) se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. De exemplu: În situaţia în care data de 30 iulie prezentată la exemplul anterior este sâmbătă, ultima zi de depunere a contestaţiei este luni, 1 august.
Contestația împotriva acestor tipuri de acte administrative fiscale se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat iar aceasta va fi repartizată spre soluționare organelor fiscale competente.

Citește mai departe…

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here