Iată calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2016-2017 !

0

S-a terminat evaluarea națională, s-au afișat rezultatele finale, urmează ca absolvenții de gimnaziu să parcurgă pașii necesari în vederea admiterii în învățământul licean de stat.

Iată CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2016-2017:

 • 11 – 13 iulie 2016: Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
 • 14 – 16 iulie 2016: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special
 • 8 – 12 iulie 2016: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a
 • Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea
 • 8 – 12 iulie 2016: Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere
 • 9 – 13 iulie 2016: Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator
 • 14 iulie 2016: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

 • 15 iulie 2016: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere
 • 16 – 17 iulie 2015: Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională 18 iulie 2016 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor
 • 19 iulie 2016: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la dataînceperii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017
 • 20 iulie 2016: Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
 • 20 iulie 2016: Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
 • 21 iulie – 29 iulie 2016: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here