Info ANAF – Formularul 311 se modifică

0
276

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi că în Monitorul Oficial nr. 178/2015 a fost publicat Ordinul nr. 632/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)- e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”.

Ordinul menţionat aduce modificări formularului 311 în sensul că în titlul formularului şi pe tot parcursul instrucţiunilor de completare se face referire la contribuabilii prevăzuţi la art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal, adică la acei contribuabili cărora le-a fost anulat codul de TVA pentru ca nu au justificat intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică.

Modificarea formularului 311 vine în contextul apariţiei  OG nr. 4/2015 conform căreia cei cărora li s-a anulat codul de TVA pentru că nu au justificat intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi sau achiziţii de bunuri si/sau de servicii trebuie să plătească taxa şi să depună o declaraţie privind taxa colectată până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/ori servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a căror exigibilitate de taxa intervine in perioada in care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA.

Totodată, persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru că nu au justificat intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, trebuie să declare livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate înaintea anularii înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 134^2 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Reamintim contribuabililor că formularul 311 se depune de către:

  1. a) persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1^1) şi (1^3) din Codul fiscal;
  2. b) persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1^1) şi (1^3) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;
  3. c) persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
  4. d) persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Comunicat primit de la Biroul comunicare şi servicii interne ANAF.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here