LIVE: Ședința extraordinară a Consiliului Local Focșani! Ce proiecte se adoptă azi și cum votează consilierii

0
171

partea 2

Jurnal de Vrancea transmite joi, începând cu ora 15.00, ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Focșani.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt un număr de 8 proiecte de interes pentru municipiului Focșani, inclusiv o serie de proiecte controversate, care au picat la ședințele precedente prin abținerea la vot a consilierilor PNL. Dezbaterile din plen sunt transmise integral de Jurnal de Vrancea.

Ordinea de zi a ședinței de joi, 17 august 2017:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de evoluție tarifară 2016-2022 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea garantării cu 2.313.000 lei la care se adaugă costurile aferente, a unei finanțări rambursabile interne/externe de 9.252.000 lei, ce va fi contractată de SC CUP SA Focșani, în vederea refinanțării împrumutului contractat în anul 2014 pentru cofinanțarea proiectului de investiții de interes local „Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare – județul Vrancea” în cadrul Programului operațional sectorial de Mediu 2007/2013 (POS Mediu);
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 92/28.03.2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului precedent, cu modificările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2017;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. CUP SALUBRITATE S.A. Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind reorganizarea și funcționarea Teatrului Municipal Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 302/2006 privind aprobarea delegării dreptului de administrare către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani asupra clădirilor și terenurilor aferente ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani, în care acestea funcționează, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here