Pentru prima dată după 1990, elevii vor avea un statut care le reglementează drepturile şi obligaţiile

0

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, Statutul Elevului, act care reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România, acesta fiind primul document de acest tip elaborat după 1990, care consacră într-o formă consolidată drepturile şi obligaţiile elevilor.

O componentă majoră a acestui document o reprezintă, potrivit ministerului, întărirea rolului elevilor în comunitatea şcolară.

Potrivit Statutului, drepturile elevilor sunt structurate în cinci categorii: drepturi educaţionale, drepturi de asociere şi exprimare, drepturi sociale, recompense şi alte drepturi.

Documentul prevede deopotrivă îndatoriri, interdicţii şi sancţiuni pentru încălcarea de către elevi, în incinta unităţii de învăţământ, a prevederilor statutului sau a prevederilor explicite din actele normative în vigoare.

Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii, au dreptul să îşi desfăşoare activitatea în spaţii care respect normele de igienă şcolară de protecţia muncii, de protecţie civilă şi paza conta incendiilor, se arată în Statut.

Acelaşi document susţine însă că nu se consideră libertate de expresie comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajul trivial, alte manifestări care încalcă normele de moralitate.

Elevii au dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertarea de expresie, dar aceasta nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară şi nici dreptul la propria imagine, se mai arată în document.

Elevii cu probleme sociale au dreptul de beneficia de susţinerea statului, dreptul la evaluare obiectivă şi corectă, de a contesta rezultatele evalării lucrărilor scrise, scrie în Statut. Totodată, elevii au dreptul de a învăţa în săli adaptate vârstei lor, au dreptul de a participa la concursuri, olimpiade, dar fără a fi obligaţi de profesori.

Potrivit unei alte reglementări din Statut, elevii au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a avea un comportament civilizat şi de a avea o ţinută vestimentară decentă şi adecvată. Totuşi, elevilor nu le poate fi refuzat accesul din cauza ţinutei.

Acelaşi document interzice elevilor să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ, să fumeze, să consume băuturi alcoolice, să participe la jocuri de noroc, să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic.

De asemenea, elevii nu au voie cu petarde, pocnitori, spray-uri lacrimogene sau paralizante. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din şcoală.

În acelaşi timp, elevilor le este interzis să lanseze anunţuri false la serviciile de urgenţă, să jignească, să manifeste violenţă în limbaj,  să intimideze sau să discrimineze colegii sau personalul din unităţile de învăţământ.

Elevii pot fi sancţionaţi dacă faptele se petrec în şcoală sau în cadrul activităţilor extraşolare. Potrivit Statutului, elevii pot fi sancţionaţi de la observaţie individuală, până la exmatriculare, în funcţie de gravitatea faptei.

Potrivit Statutului, elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.

Elevii cu probleme sociale au dreptul de beneficia de susţinerea statului, dreptul la evaluare obiectivă şi corectă, de a contesta rezultatele evalării lucrărilor scrise. Elevii au dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertarea de expresie, dar aceasta nu poate prejudicia demnitatea , onoarea, viaţa particulară şi nici dreptul la propia imagine.

Elevii au dreptul de a învăţa în săli adaptate vârstei lor, au dreptul de  a participa la concursuri , olimpiade, dar fără a fi obligaţi de profesori.

Totodată elevii au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de stdiu, de a avea un comportament civilizat şi de a avea o ţinută vestimentară decentă şi adecvată. Totuşi elevilor nu le poate fi refuzat accesul din cauza ţinutei.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here