Primăria Focșani angajează un medic dentist

0
342

După ce a primit aprobare de la Colegiul Medicilor Dentiști să organizeze concurs, Primăria Focșani anunță că are un post vacant de medic stomatolog.

Primăria are nevoie de un dentist care să se ocupe de sănătatea dinților elevilor din Focșani, medicul urmând să fie plătit de municipalitate. Acesta va fi angajat Serviciul de Asistenţă Medicală, Direcția resurse umane și coordonare unități subordonate.

Anunțul privind organizarea concursului a fost publicat pe site-ul primăriei, iar acesta va fi organizat, potrivit legii, în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicare. La concurs nu se pot prezenta decât medici dentiști care au drept de liberă practică.

Dosarele medicilor interesați să devină angajați ai Primăriei trebuie să conțină mai multe acte :

  • o cerere în care să menţioneze pentru ce post concurează;
  • copie de pe diploma de medic dentist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
  • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la ordin;
  • cazierul judiciar;
  • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  • chitanța de plată a taxei de concurs;
  • copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs a fost stabilită la suma de 150 de lei. Totodată, Primăria a publicat și bibliografia de concurs, care poate fi găsită AICI

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here