Primăria Focșani face o consultare a pieței pentru lucrările de modernizare din Piața Moldovei

0
330

Se poate sau nu se poate realiza modernizarea în Piața Moldovei din Focșani? Aceasta este întrebarea la care Primăria Focșani vrea să afle răspunsul în urma unei consultări a pieței inițiate pe SEAP care ar urma să stabilească prețul serviciului, în vederea stabilirii valorii estimate pentru prestarea serviciului de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) pentru realizarea obiectivului „Reorganizarea, extinderea și amenajarea spațiului public – Piața Moldovei”. Nu este prima dată când se discută acest proiect cumva futuristic pentru municipiul nostru, dat fiind că se dorește ca în locul actualei piețe să se ridice un nou ansamblu de corpuri de clădiri care să includă chiar și terase, cu spații verzi și zone de agrement. „Ansamblul de clădiri va fi dotat cu grupări de scări, rampe/ rampe autorulante și ascensoare, în vederea accesului facil între cele patru niveluri propuse”, se arată în explicațiile licitației.

Dată fiind amploarea lucrărilor, ideea inițială ar fi ca ansamblul de corpuri de clădiri să se realizeze în trei etape, pentru asigurarea unei funcționări la cote de avarie. „Etapa I se va realiza în partea de nord a ansamblului, pe o suprafață de teren de cca. 2.900 mp, ce cuprinde un tronson din strada Greva de la Grivița, trotuarul situat la nord aferent acestui tronson și partea de sud a unei parcări adiacente străzii Greva de la Grivița. La nivelul parterului, strada Greva de la Grivița se va păstra în integralitate și va facilita accesul în zonele de parcare propuse a se realiza la nivelul parterului și în subsol. Nivelul etajului 1 și terasei circulabile de la etajul 2 se vor extinde deasupra străzii Greva de la Grivița.

Etapa II se va realiza în partea de sud a ansamblului, pe o suprafață de teren de cca. 4.000 mp, ce cuprinde actuala “Piața Nouă” sau “Piața de Carne”, parcarea din partea de sud a acestui spațiu și o fâșie de teren situată în est, cu acces din strada Mare a Unirii. La nivelul parterului, parcarea și accesul existent spre subsolul clădirii învecinate în partea de sud – “Hala Moldovei” – se vor păstra în integralitate. Nivelul etajului 1 și terasei circulabile de la etajul 2 se vor extinde deasupra parcării și rampei de acces la subsolul clădirii învecinate existente.

Etapa III se va realiza în partea centrală a ansamblului “Piața Moldovei”, pe locul pieței vechi. Nivelul parterului și eventualului subsol vor cuprinde spații de parcare, în timp ce la nivelul etajului 1 se vor regăsi funcțiunile de comerț și alimentație publică. La nivelul terasei de la etajul 2 vor fi amenajate spații verzi și zone de agrement. În cazul în care propunerea de expropriere a spațiilor existente ce aparțin unor persoane fizice/ juridice particulare nu se va realiza, nivelul parterului va include aceste spații existente ce se vor menține”, se mai precizează în anunțul primăriei.

Ideea este de ceva timp și va mai dura o perioadă până când se va putea trece efectiv la „acțiune”. În ianuarie 2019, în Consiliul Local Focșani se propunea un proiect care prevedea completarea și modificarea unei hotărâri din 2015, privind  aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului, adică intabularea unor suprafețe. La acea dată, consilierii nu s-au înțeles, iar proiectul a picat după ce grupul PNL s-a abținut. Explicația din spatele proiectului era aceea că se impunea intabularea „unei porțiuni din strada „Greva de la Grivița” și a spațiului denumit „parcare”, situat la nord de această stradă, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reorganizarea, extinderea și amenajarea spațiului public „Piața Moldovei” din Focșani”. … Spațiul public este situat în zona centrală, delimitat de patru străzi și reprezintă o zonă aglomerată din cadrul UAT Focșani. Spațiul este alcătuit din zone agro-alimentare, zone de alimentație publică și zone comerciale cu spații de deservire aferente. ..necesită lucrări de reorganizare, extindere și amenajare, în vederea obținerii confortului și a unui standard ridicat al calității vieții și sănătății cetățenilor ce folosesc/ vor folosi acest spațiu, îmbunătățirea relațiilor interumane, fluidizarea traficului auto și pietonal și extinderea spațiilor comerciale existente și a locurilor de parcare aferente”.

În mare parte, explicațiile erau aceleași ca și cele expuse în anunțul de consultare a pieței pentru documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie. „Piața Moldovei se prezintă ca o grupare de spații deschise pe contur, dar acoperite în mare parte, și spații închise pe contur și acoperite, de tip pavilionar, intercalate, având funcțiunea de servicii, destinații de comerț, alimentație publică. De asemenea, în spațiul descris se găsesc, intercalate, imobile ce prezintă o formă pătrată în plan, cu regim de înălțime parter, realizate din cadre de beton și închideri din cărămidă, cu aceleași tipuri de funcțiuni menționate mai sus, ce aparțin unor persone fizice/ juridice private”.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here