Consilierii locali convocați în ședință joia viitoare. VEZI proiectele de pe ordinea de zi

0
288

clm-consiliul-local-focsani 9

Ședință de Consiliu Local Municipal, săptămâna viitoare. Aleșii locali se vor întruni în data de 10 decembrie, în ședință ordinară, pe ordinea de zi fiind numeroase proiecte de hotărâre.

Printre punctele aflate pe ordinea de zi, consilierii vor trebui să voteze alocarea sumei de 88.150 de lei pentru organizarea manifestărilor din 24 ianuarie 2016. Un alt proiect aflat pe masa consilierilor se referă la stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2016.

Iată mai jos lista integrală a proiectelor de hotărâre pe care le vor avea pe masă joia viitoare consilierii locali municipali:

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2015, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 88.150 lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2016 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 6-9 februarie 2016, a unei delegații a municipiului Focșani în orașul Zahle, Republica Libaneză, pentru continuarea relațiilor de cooperare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2015; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 5. proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 7267 „Modernizare și extindere spații verzi în zona de acțiune sud est” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 6. proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 7268 ”Reabilitare si modernizare spații publice urbane în zona de acțiune sud est” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 7. proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 13325 „Reabilitare, modernizare și dotări Școala nr. 3” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 8. proiect de hotărâre privind predarea către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a unor obiective de investiții: „Reabilitare și extindere Parc Teatru Municipal Focșani” și „Reabilitare și extindere Parc Nicole Bălcescu”; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 9. proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2016; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 10. proiect de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Focșani, pentru anul școlar 2016-2017; Iniţiator: Viceprimar, Iorga Marius Eusebiu
 11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 102/2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 12. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 252/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Serviciul Public Local de Asistență Socială Focșani, începând cu data de 01.09.2013, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 13. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 196/2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 14. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul municipiului Focșani, pentru anul 2016; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 15. proiect de hotărâre privind majorarea drepturilor salariale ale doamnei Pascaru Carmen, consilier juridic, gradul II, gradația 5, clasa de salarizare 42 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului local al municipiului Focșani, începând cu luna decembrie 2015; Iniţiator: consilier local Matișan Bogdan Emilian
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de înlesnire la plată a obligațiilor datorate bugetului local, depusă de Zorilă Carmen Coculeana, cu domiciliul în Focșani, Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, ap. 102; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 17. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Focșani – ing. Decebal Gabriel Bacinschi să semneze contractul de transmitere în folosință gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe a terenului în suprafață de 29000 mp situat în Focșani, Calea Munteniei nr. 57, T 83, P 435%; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 18. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii blocurilor de locuințe pentru tineri din domeniul public al municipiului Focșani în domeniul public al statului; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 19. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 168/2012 privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 106/285/2012, nr. 139/318/2012, nr. 178/357/2012, nr. 198/377/2012, nr. 22/2013, nr. 46/2013, nr. 80/2013, nr. 131/2013, nr. 188/2013, nr. 212/2013, nr. 256/2013, nr. 276/2013, nr. 349/2013, nr. 381/2013, nr. 28/2014, nr. 38/2014, nr. 93/2014, nr. 122/2014, nr. 187/2014, nr. 277/2014, 54/2015, nr. 112/2015, nr. 168/2015, nr. 197/2015, nr. 257/2015, nr. 299/2015 și nr. 345/2015; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 20. proiect de hotărâre privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 21. proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 22. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 171/2015 privind schimbarea destinației spațiului medical cu suprafața utilă de 132,26 mp., situat la etajul II al imobilului – Policlinica nr. II, situat în Focșani, str. Bucegi nr. 28, județul Vrancea, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în „spațiu destinat formării, specializării și perfecționării pregătirii profesionale în domeniul sanitar”; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 23. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focsani, respectiv, Cartierul Tineretului –Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată şi modificată; Iniţiatori: consilieri locali: Horhocea Dragoș, Vasiloiu Vasile, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Ilie Lilian
 24. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spatiu pentru familia Lăutaru Petruţa din imobilul situat in Focsani, Aleea Căminului nr.12, bl. G2,ap.56, în imobilul din str. Revoluţiei nr.16, bl. C2, ap.06 in conformitate cu Legea locuintei nr.114/1996 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali: Balaban Elena Luminița, Alecsandrescu Dorian, Pătrașcu Enache, Bâcu Aurel, Berbece Gheorghiță
 25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei din fondul locativ de stat situată în Focşani, str. Prof. Dimitrie Caian nr.2, bl.2,ap.11, către familia Cobzaru Tănase în baza prevederilor Decretului  Lege 61/1990 cu modificările si completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali: Balaban Elena Luminița, Alecsandrescu Dorian, Pătrașcu Enache, Bâcu Aurel, Berbece Gheorghiță
 26. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Focşani să încheie contract de vânzare- cumpărare pentru locuinţa din fondul locativ de stat situata in Focsani, Bd.Bucuresti nr.27, blocul L2 -ap.20, în baza prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, republicată si modificată, a Decretului lege 61/1990 si a Legii 85/1992; Iniţiatori: consilieri locali: Balaban Elena Luminița, Alecsandrescu Dorian, Pătrașcu Enache, Bâcu Aurel, Berbece Gheorghiță
 27. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 57122 din 15.10.2015 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Clinică de Gastroenterologie și interne, împrejmuire” Focșani, intravilan, str. Cotești nr. 13 și 13 bis; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
Dacă ai fost martorul unui eveniment care ar putea deveni o știre, ne poți contacta pentru a trimite sesizări, fotografii sau imagini video, pe adresa de email: redactie@jurnaldevrancea.ro, pe WhatsApp 0770 430 588 sau pe contul nostru de Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.