Accesul publicului în instanțe, restricționat

0
86

Tribunalul Vrancea vine cu precizări legate de modul în care se vor desfășura activitățile în interiorul celor patru instanțe din județ. Trei de fapt, dat fiind că Tribunalul Vrancea și Judecătoria Focșani împart același sediu pe Bulevardul Republicii, însă tribunalul are o secție și pe Bulevardul Independenței, unde sunt soluționate dosarele Secției a II-a civilă. Ca și până acum, ședinţele de judecată se desfăşoară începând cu ora 09.00, dar în cazuri excepționale pot începe de la ora 08.30. Potrivit unei decizii emise ieri de președintele Tribunalului Vrancea, indiferent de situație, se va încerca fracționarea programului cu justițiabilii, urmând ca la 11.00 și 13.00 să se igienizeze și aerisească sălile de judecată. Totodată, Tribunalul Vrancea a comunicat și că programul de lucru cu publicul – la arhivă, registratură, biroul de informare şi relaţii publice din cadrul acestei instanțe, dar și din cadrul Judecătoriei Focșani se va desfășura în intervalul orar 08.30 – 12.30, doar de luni până joi. Potrivit Tribunalului Vrancea, la Judecătoria Adjud şi Judecătoria Panciu preşedinţii acestor instanţe vor stabili programul de lucru cu publicul.
Pentru respectarea distanţei minime obligatorii de protecţie de 1,5 metri între persoane,
accesul publicului va fi limitat numeric în încăperile în care se lucrează cu acesta, după cum
urmează:
La Tribunalul Vrancea:
Sediul principal:
– registratură – 1 persoană;
– arhivă – 2 persoane;
– BIRP – 1 persoană;
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal:
– arhivă şi registratură – câte 1 persoană;
La Judecătoria Focşani – registratură – 1 persoană;
– arhivă – 3 persoane;
La Judecătoria Adjud – registratură + arhivă – 2 persoane;
La Judecătoria Panciu – registratură – 1 persoană;
– arhivă – 1 persoană.
Se recomandă în continuare ca depunerea de cereri sau înscrisuri la dosarul cauzei şi
transmiterea lor către părţi să fie făcută prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică, pe cât posibil nu în timpul şedinţei de judecată. Şedintele de judecată se vor derula, şi după data de 1 septembrie 2020, prin gruparea cauzelor pe intervale orare, urmărindu-se limitarea numărului de persoane prezente concomitent în sala de ședință și valorificarea eficientă a intervalelor orare stabilite, astfel încât să se asigure respectarea regulilor de distanțare socială.
Pentru situațiile în care părțile sau reprezentanții acestora nu se pot prezenta în intervalul
orar alocat pentru grupul de cauze din care face parte și cauza respectivă, instanțele pot stabili un interval orar la sfârșitul ședinței de judecată, destinat exclusiv dosarelor lăsate la a doua strigare, în măsura în care condițiile instanței permit fixarea unui interval de timp în acest sens. Lăsarea dosarelor la a doua strigare în acest interval orar se poate face dacă există acordul părților și dacă se depune dovada imposibilității de prezentare în intervalul orar alocat cauzei respective. În cauzele non-penale, citarea părților se va face cu mențiunea de a avea în vedere dispozițiile art. 15 din Codul de procedură civilă, în sensul că părțile pot solicita expres instanței ca judecata să se facă numai pe baza actelor depuse la dosar”, se arată într-un comunicat al Tribunalului Vrancea.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here