Amendă contravențională pentru proprietarii monumentului istoric Casa Macridescu din Focșani

0
203

În luna iunie 2015, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a aplicat coproprietarelor monumentului istoric Casa Macridescu, situat în municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr.4, jud. Vrancea, sancțiunea contravențională a amenzii. Astfel, fiecare coproprietară a fost sancționată cu amendă în valoare de 8.000 lei pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Coproprietarele au uzat de dreptul lor de a formula plângere contravențională împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravenției, aceasta judecându-se pe fond la Judecătoria Focșani.

Instanța de fond, analizând situația de fapt prezentată de părțile în proces prin plângerea contravențională, întâmpinare, concluziile scrise formulate și prin probatoriul administrat în cauză, a respins ca neîntemeiată plângerea contravențională formulată de cele două coproprietare.

În prezent, dosarul se află pe rolul Tribunalului Vrancea, reclamantele formulând apel împotriva sentinței civile pronunțate de Judecătoria Focșani, conform dispozițiilor legale.

În vederea exercitării dreptului la apărare, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a depus întâmpinare, instanța competentă urmând ca, la finalizarea procedurii premergătoare prevăzute de Codul de Procedură Civilă, să stabilească primul termen de judecată a apelului formulat.

Totodată, Direcția Județeană pentru Cultură va depune toate eforturile pentru a convinge instanța de apel asupra legalității și corectitudinii sentinței civile pronunțate de instanța de fond.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here