Amnistie fiscală pentru diurna acordată angajaților români care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări

0
364

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor că prin Legea 72/2022 a fost legiferată anularea diferențelor de obligații fiscale principale si/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei tari, de către angajați ai angajatorilor români care şi-au desfășurat activitate pe teritoriul altei tari, aferente perioadelor fiscale cuprinse intre 1 iulie 2015 şi data intrării in vigoare a prezentei legi, şi neachitate.

Anularea obligațiilor fiscale se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

Procedura de anulare este aplicabilă şi la solicitarea contribuabilului.

Contribuabilii pentru care s-au stins, total sau parţial, prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale pentru care legea prevede anularea au dreptul la restituire, în baza cererii, a următoarelor:

  1. a) sumele care au stins, în perioada cuprinsă între data de 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a legii, obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la art. I din lege;
  2. b) sumele care au stins, după data intrării în vigoare a legii, obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la art. I din lege.

Termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea sumelor începe să curgă de la data intrării in vigoare a Legii 72/2022.

In cazul in care, anterior intrării in vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligațiile, acesta nu mai comunica decizia de impunere, iar obligațiile fiscale se scad din evidenta analitica pe plătitor, pe baza de borderou de scădere.

 Baza legală : Legea nr. 72/2022 privind anularea unor obligaţii fiscale publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 315/31.03.2022, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative publicat în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 517/26.05.2022. (Compartiment de comunicare AJFP Vrancea)

Dacă ai fost martorul unui eveniment care ar putea deveni o știre, ne poți contacta pentru a trimite sesizări, fotografii sau imagini video, pe adresa de email: redactie@jurnaldevrancea.ro, pe WhatsApp 0770 430 588 sau pe contul nostru de Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.