ANGAJĂRI la Spitalul Județean Focșani! 8 posturi de medici specialiști scoase la concurs

0
313

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani a scos la concurs 8 posturi cu normă întreagă de medici în mai multe specializări. Unitatea medicală are nevoie de medici specializați în Chirurgie vasculară, Boli Infecțioase, Cardiologie, Obstetrică-ginecologie, Neurologie, Radiologie, Medicină de urgență și Medicină de familie. Iată ce se caută:

 • un post cu normă întreagă de medic în  specialitatea Chirurghie vasculară la Cabinetul de Chirurgie vasculară – Ambulatoriu integrat;
 • – un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli infecțioase;
 • – un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
 • – un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetrică-ginecologie;
 • – un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie;
 • – un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală în cadrul Laboratorului de Radiologie și imagistică medicală;
 • – un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la UPU-SMURD
 • – un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de familie, cu competențe în urgențe prespitalicești, la UPU-SMURD‟.

Conform anunțului, la concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 • a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
 • b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverința/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 • c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs și copie asigurare malpraxis;
 • d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 • f ) cazierul judiciar;
 • g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 • h) chitanță de plată a taxei de concurs;
 • i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. Taxa de concurs este de 150
  de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f ) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală” (data publicării: 29 aprilie 2022). În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile. Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0237.625.000, int. 278.

Dacă ai fost martorul unui eveniment care ar putea deveni o știre, ne poți contacta pentru a trimite sesizări, fotografii sau imagini video, pe adresa de email: redactie@jurnaldevrancea.ro, pe WhatsApp 0770 430 588 sau pe contul nostru de Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.