Îndrăznește să fii informat!

miercuri, 19 iunie 2024

URMĂREȘTE-NE PE:

Îndrăznește să fii informat!

More
  spot_imgspot_img
  AcasăUtilANUNȚ de participare la licitația publică de închiriere pășuni domeniu public al UAT Reghiu

  ANUNȚ de participare la licitația publică de închiriere pășuni domeniu public al UAT Reghiu

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA REGHIU, sat Șindrilari, comuna Reghiu, judeţul VRANCEA, telefon 0237631010, fax 0237631010, email primar@reghiu.primarievn.ro.
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 19 suprafețe de pășune, aparținând domeniului public al comunei Reghiu, în suprafață totală de 157,91 ha, conform caietului de sarcini, conform HCL nr. 10/30.03.2021 și în temeiul legal al O.U.G nr. 57/2019.
  3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

  3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se eliberează, la cerere, de la sediul Primăriei comunei Reghiu.

  3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții publice al Primăriei comunei Reghiu, sat Șindrilari, comuna Reghiu, județul Vrancea.

  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/exemplar, se poate achita în numerar la casieria Primăriei comunei Reghiu.

  3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 27/04/2021, ora 14:00.

  1. Informații privind ofertele:

  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 05/05/2021, ora 09:00

  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Reghiu, sat Șindrilari, comuna Reghiu, județul Vrancea.

  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, în două plicuri sigilate – unul interior și unul exterior.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 05/05/2021, ora 10:00, la sala de ședințe a Consiliului Local al comunei Reghiu.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: : Tribunalul Vrancea, localitatea Focşani, strada Republicii, nr. 96, judeţul Vrancea, telefon: 0237/216000, fax: 0237/612665, e-mail: tr-vrancea@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08/04/2021

   

  spot_imgspot_img

  ARTICOLE SIMILARE

  ARTICOLE POPULARE

  GALAȚI: Tragedie în apropiere de Hanu Conachi! Trei muncitori au fost îngropați de vii, unul dintre ei a decedat

  Tragedie la ieșirea din localitatea Tudor Vladimirescu. Un mail de pământ s-a surpat peste...

  ATENȚIE DN2 este inundat la ieșirea din Vrancea spre Râmnicu Sărat

  Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a anunțat că la ieșire din Râmnicu...

  A murit fostul director al SCCM Focșani, inginerul Lucian Văcăreanu

  S-a stins din viață inginerul Lucian Văcăreanu, fost director al SCCM Focșani și unul...