Anunț licitație publică

0
47

CLUBUL SPORTIV VOINTA, dosar faliment nr. 998/91/2018, prin Grup Servicii INSOLV S.P.R.L Focşani, în calitate de lichidator judiciar, anunţă vânzarea prin licitaţie publică, în conformitate cu prevederile Legii 85/2014 – Legea insolvenţei și a Regulamentului de vânzare, a următorului activ:

Bunul imobil aflat în patrimoniul debitoarei, la valoarea de evaluare totala de 8.910 lei, respectiv proprietate imobiliară (doar constructie) formată din C1 – construcție vestiare, în suprafată construită de 108 mp, CF 66507, Nr. cadastral 66507-C1, Tarla nr. 167, Parcela 8634/1, cu teren aferent în suprafata de 252 mp proprietatea UAT Focsani.

Lista cu bunurile scoase la vânzare poate fi consultată la biroul lichidatorului judiciar – Focşani,  str. Miron Costin, nr. 2, ap.3 (parter).

Licitaţia va avea loc în data de vineri 03.07.2020, ora 11:00, începand de la pretul de 100% din valoarea evaluată, la biroul lichidatorului judiciar – Focşani, str. Miron Costin, nr.2, ap.3 (parter), si presupune trei strigari succesive, facute la interval de o ora care sa permita optiuni si supralicitari, conform prevederilor Regulamentului de vanzare aprobat.

Poate participa la licitaţie orice persoană care, cel târziu cu două zile până la începerea vânzării la licitaţie publică, a consemnat garanţia de 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere, in numerar sau în contul indicat de lichidator;

În caz de neadjudecare, licitaţia se va tine in ziua de vineri, 10.07.2020 de la 100% din valoarea evaluată și 17.07.2020 de la 100% din valoarea evaluată, ora 11:00, în aceleaşi condiţii de participare, pana la vanzarea integrala a bunului scos la licitatie, conform prevederilor Regulamentului de valorificare aprobat în baza Legii 85/2014 – Legea insolvenţei.

În orice moment al licitatiei, bun imobil poate fi vandut la orice pret oferit dar nu mai putin de 50% din pretul evaluat, chiar si in prezenta unui singur licitator.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înaintea licitaţiei.

Focşani – str. Miron Costin, nr.2, ap.3(parter), tel. 0724560055, 0337/820216,   e-mail: grupserviciiinsolv@yahoo.com

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here