Bugetul  județului Vrancea va fi RECTIFICAT. Vezi ce alte proiecte de hotărâri sunt pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de marți! 

1
321

Ședință de Consiliu Județean, marți, 26 mai. Aleșii județeni sunt convocați pentru a dezbate și vota 14 proiecte de hotărâre, între acestea, aflându-se rectificarea bugetului județului Vrancea și al unor instituții din subordinea Consiliului Județean. Iată mai jos ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Vrancea, din 26 mai:

 1. „Desemnarea mandatarului Consiliului Județean Vrancea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focşani”
 2. „Aprobarea serviciilor specifice şi a tarifelor care constituie venituri proprii, ale Camerei Agricole Județene Vrancea, pe anul 2015”
 3. „Transformarea unui post de referent I de la Compartimentul Ghişeu Unic din cadrul Biroului de evidență a persoanelor, din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea, în post de referent IA”
 4. „Aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Vrancea, pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, precum şi a unor instituții publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2015”
 5. „Aprobarea conturilor anuale de execuție aferente bugetului propriu al județului Vrancea, precum şi a situațiilor financiare anuale, pe anul 2014”
 6. „Aprobarea documentației tehnico-economice, la faza: expertiza tehnică, studii de teren (studiu hidrologic, studiu topografic, studiu geotehnic), întocmirea Studiului de fezabilitate (S.F.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire pod din beton armat pe D.J. 115, km 37+156, peste pârâul Lărguța, sat Gura Văii, comuna Cîmpuri, județul Vrancea”
 1. „Aprobarea documentației tehnico-economice, la faza: expertiza tehnica, studii de teren (studiu hidrologic, studiu topografic, studiu geotehnic) şi a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare D.J. 115, Gura Văii – Feteşti – intersecție DN 2L, km 36+223 – km 39+900, comuna Cîmpuri, județul Vrancea”
 2. „Aprobarea documentației tehnico-economice, la faza: expertiza tehnica, studii de teren (studiu hidrologic, studiu topografic, studiu geotehnic), documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-rconomici pentru obiectivul de investiții „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, km 21+333, peste paraul Tipau, comuna Paltin, judetul Vrancea”
 1. „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: expertiză tehnică, studii de teren (studiu topografic, studiu geologic, studiu hidrologic), studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire pod din beton armat pe DJ 205 E, km 55+593, peste pârâul Vizăuți, sat Vizantea Răzăşeasca, comuna Vizantea Livezi, județul Vrancea”
 2. „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: expertiză tehnică, studii de teren (studiu topografic, studiu geologic, studiu hidrologic), documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 B, km 22+600 peste pârâul Pietroasa, sat Faraoanele, comuna Vîrteşcoiu, județul Vrancea”
 3. „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: expertiză tehnică, studii de teren (studiu topografic, studiu geologic, studiu hidrologic), documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 C, km 5+600, peste pârâul Dâlgov, comuna Coteşti, județul Vrancea”
 4. „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: expertiză tehnică, studii de teren (studiu hidrologic, studiu topografic, studiu geotehnic), a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 205 J- intersecție DJ 204 E (Panciu)- intersecție DJ 205 H (Movilița) , km 0+000-km 7+270, L=7,27 km, comuna Movilița, județul Vrancea”
 1. „Neexercitarea dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului monument istoric denumit Casa Ferhat, cod LMI VN-II-m-B-06457, datat secolul XIX, situat in municipiul Focşani, strada Republicii nr. 9 aflat in proprietatea SC FYC 94 COM SRL”
 2. „Diminuarea inventarului bunurilor, care aparțin domeniului public al județului Vrancea, cu imobilul din localitatea Dumbrăveni, aflat în administrarea Consiliului Local Dumbrăveni, prin transmiterea acestuia în domeniul public al comunei Dumbrăveni”

 

Dacă ai fost martorul unui eveniment care ar putea deveni o știre, ne poți contacta pentru a trimite sesizări, fotografii sau imagini video, pe adresa de email: redactie@jurnaldevrancea.ro, pe WhatsApp 0770 430 588 sau pe contul nostru de Facebook.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.