Cardul de sănătate nu mai este obligatoriu pe perioada stării de alertă

0
120

Cardul de sănătate nu va mai fi necesar pentru acordarea și decontarea serviciilor medicale. Măsura a fost prevăzută într-o Ordonanță de Urgență aprobată de Guvernul României, care prevede reglementări privind acordarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv a activităţilor cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate, începând cu data de 15 mai 2020. Potrivit unui comunicat al Casei Naționale pentru Asigurări de Sănătate, până la data de 30 septembrie 2020, consultaţiile medicale acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, pot fi acordate şi la distanţă, utilizând orice mijloace de comunicare. Același document prevede și acordarea de consultații medicale de la distanță, în limita a 8 consultații pe oră. Odată cu instituirea stării de alertă, mare parte din reglementările privind modalitatea de acordare a concediilor medicale care au fost valabile pe perioada stării de urgență, se mențin până la data de 30 septembrie 2020. Prioritate vor avea pacienții diagnosticați cu COVID-19 și cei aflați în carantină.

“Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pentru care a fost instituită măsura de carantină ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19 beneficiază de concedii și indemnizații pentru carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie. Certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină. Certificatele de concediu medical eliberate se pot transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate, respectiv de către persoana asigurată către  angajatori/case de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță. În bugetul FNUASS vor fi alocate sume suplimentare pentru decontarea cu prioritate a  concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie,  respectiv instituţionalizată, la o locaţie declarată de către persoana carantinată sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, precum şi pacienţilor diagnosticaţi cu infecţia COVID-19”,  se arată în comunicatul CNAS.

Indiferent dacă merg la medic sau la farmacie,românii nu vor mai avea nevoie de cardul de sănătate, până pe data de 30 iunie. Sunt vizate toate serviciile medicale și farmaceutice, iar ulterior oamenii nu vor avea nevoie de card atunci când merg la medicul de familie sau la policlinică.

Toate serviciile medicale și farmaceutice vor fi acordate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate până la data de 30 iunie 2020 fără să fie necesară utilizarea cardului național de sănătate. După data respectivă va fi mentinută această reglementare până la 30 septembrie 2020 pentru serviciile acordate în medicina primară și ambulatoriul de specialitate. Pentru serviciile medicale acordate în unitățile sanitare cu paturi și de către  furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente va fi realizată o evaluare în urma căreia se va stabili dacă va fi oportună introducerea, după data de 30 iunie, a obligativității utilizării cardului național de sănătate”,  se mai arată în comunicat.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here