Consilierii județeni convocați în ședință ordinară pe 24 noiembrie. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

0
144

Consilierii județeni sunt convocați în ședință ordinară pe data de 24 noiembrie, întâlnire care înseamnă dezbaterea și votarea celor 29 de proiecte aflate pe ordinea de zi. Probabil cele mai importante punce sunt cele privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul al 3-lea și aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea și instituțiilor subordonate. De asemenea, vor fi supuse votului consilierilor o serie de proiecte care se referă la actualizarea indicatorilor și devizelor unor proiecte importante cum ar fi restaurarea caselor istorice Tatovici (Secția de științe ale naturii) și Alaci (Secția de istorie și arheologie). Nu în ultimul rând, va fi supus aprobării și proiectul care, odată aprobat, va oferi baza legală pentru premierea elevilor și profesorilor cu rezultate deosebite la olimpiade și concursurile școlare, a sportivilor și antrenorilor cu performanțe deosebite obținute pe parcursul anului 2022. Iată mai jos lista proiectelor de pe ordinea de zi:

 1. “Actualizarea componenței nominale a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale Județului Vrancea ”
 2. “ Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea”
 3. „Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea ”
 4. „Declararea de interes public județean și de utilitate publică a terenurilor în suprafață totală de 465449 mp, situate în comuna Garoafa, în vederea construirii obiectivului de interes județean și de utilitate publică Parc Industrial Vrancea”
 5. „ Rămânerea in administrarea Consiliului Județean Vrancea a imobilului Galeriile de Artă Focșani”
 6. „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare adăpost pentru animale în comuna Vizantea-Livezi”, județul Vrancea”
 7. „ Actualizarea valorii de inventar a imobilului Secția Pneumoftiziologie –identificat în CF 62545 Focşani
 8. „Retransmiterea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” Focșani a imobilului Secția Pneumoftiziologie – Corp C1, identificat în CF 62545 Focşani”
 9. „ Retragerea dreptului de administrare conferit  Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, asupra imobilului Corp 1 – Secţie Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie, situat în municipiul Focșani, strada Comisia Centrală numărul 15B, aflat in domeniul public al Judetului Vrancea „
 10. „Trecerea din domeniul privat al Județului Vrancea în domeniul public al Județului Vrancea a imobilului Policlinica Stomatologică ”
 11. „Trecerea din domeniul public al județului Vrancea în domeniul public al comunei Vulturu, a imobilului teren, în suprafața de 70.554 ha situat in comuna Vulturu, județul Vrancea
 12. „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local al comunei Măicănești a sectorului de drum județean DJ 204 B de la km. 2+700 la km. 3+500 ”
 13. “Aprobarea “Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii și profesorii din unitățile  de  învățământ   preuniversitar  din  județul  Vrancea care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și competițiile școlare de la nivel județean, național și internațional,  precum  și  pentru sportivii  și  antrenorii din județul Vrancea care au obținut performanțe deosebite  la competițiile sportive oficiale, la nivel național și internațional”
 1. „ Actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general în cadrul proiectului „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici, cod LMI VN-II-m-B-06420”, situat în municipiul Focșani, strada Cuza Vodă numărul 3, județul Vrancea ”
 2. „ Actualizarea indicatorilor tehnico – economici, a devizului general, precum și aprobarea valorii majorate a proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430, municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea ”
 3. „ Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare și Dotarea Secției Ambulatoriu Pediatrie din Cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani ”
 4. „ Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”
 5. „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Bălașa la Nereju, km. 30+020, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 29+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, județul Vrancea”
 6. „ Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 H dintre localitățile Domneşti Târg – Domnești Sat – Pufeşti- Ciorani – Călimaneşti – Pădureni – E85(DN2), judeţul Vrancea”
 7. „ Aprobarea indicatorilor tehnico – economici  actualizaţi  pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 204 D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector  Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II”
 1. „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe D.J. 205D, peste pârâul Monteoru la Nereju km.31+150, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.31+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, județul Vrancea”
 2. „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Chiosa la Paltin km.20+105, conform H.G nr. 540/2000, respectiv km.19+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, județul Vrancea”
 3. „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Zăbala la Nereju, km. 29+541, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 28+500, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, județul Vrancea”
 4. „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiție „REABILITARE ENERGETICA SI LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 SI C7, STR. CUZA VODA NR. 56” cod SMIS: 118520”
 5. „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea  infrastructurii rutiere de drum judeţean  dintre localităţile: Dumbraveni – Gugesti – Popesti – Urechesti – Budesti – Cotesti – Blidari – Bontesti – Dalhauti – Faraoanele – Ramniceanca – Beciu – Odobeşti, cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108711 „
 6. „Avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2023 stabilite de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea ”
 7. „Stabilirea venitului anual din cedarea folosinței bunurilor in situația in care arenda se exprima in natura, prin modificarea prețului produselor agricole/kg, pe anul 2023
 8. „ Aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul III al anului 2022 ”
 9. „ Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”
Revelion 2023 SARA Events
Dacă ai fost martorul unui eveniment care ar putea deveni o știre, ne poți contacta pentru a trimite sesizări, fotografii sau imagini video, pe adresa de email: redactie@jurnaldevrancea.ro, pe WhatsApp 0770 430 588 sau pe contul nostru de Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.