Consilierii locali convocați în ședință pe 29 octombrie. VEZI proiectele de pe ordinea de zi

0
369

clm consiliul local focsani 2 - Consilierii locali convocați în ședință pe 29 octombrie. VEZI proiectele de pe ordinea de zi

Ședință de Consiliu Local Municipal, săptămâna viitoare. Aleșii județeni se vor întruni în data de 29 octombrie, în ședință ordinară, pe ordinea de zi fiind numeroase proiecte de hotărâre, mai exact 42.

Unele se referă la străzile din municipiul Focșani și la lucrările care trebuie făcute. Vizate sunt străzile

Bucegi, Oituz, Paun Pincio, Toader Ţârdea, Trotuş. De asemenea, se va supune consilierilor aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru refacerea infrastructurii de pe străzile Ion Basgan şi Poligonului.

Printre altele, Primăria propune ca Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” să primească un spaţiu de 163,1 mp în incinta Punctului Termic 20 Sud, pentru înfiinţarea unei biblioteci de cartier. Societatea Cooperativă Prodcoop Focşani ar urma să preia prin concesiune directă un teren în suprafaţă de 5077 mp, pe care se află clădirile sale. Foarte important va fi în ședința de joia viitoare supunerea spre  aprobare a  listei nominale a persoanelor cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri.

Iată mai jos lista integrală a proiectelor de hotărâre pe care le vor avea pe masă joia viitoare consilierii locali municipali:

 1. proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali, declaraţi aleşi la data de 15 octombrie 2015, pentru Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Focşani şi declararea ca legal constituit al acestuia; Iniţiator: Viceprimar, Marius Eusebiu Iorga
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii, la 30 septembrie 2015, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea, în baza Legii nr. 34/1998, a liniilor prioritare pentru subvenționarea din bugetul local al municipiului Focșani a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii sociale pentru anul 2016, constituirii Comisiei de evaluare și selecționare, a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, Grilei de evaluare, categoriile de cheltuieli eligibile, precum și nivelul mediu lunar al subvenției care se acordă pentru o persoană asistată; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 4,00 mii lei Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani pentru organizarea, în luna noiembrie 2015, a Festivalului Concurs Regional-Interjudețean de Folclor al elevilor de liceu „Vrancea, plai de dor”; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2015 a sumei de 9,00 mii lei pentru premierea câștigătorilor Concursului național de utilizare eficientă a calculatorului „Joc și comunicare INFOPICI”, ediția a XIV-a, ce va fi organizat de către Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani, în perioada 20-22 noiembrie 2015; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar, din bugetle proprii ale unității de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 7-9 noiembrie 2015, a unei delegații a municipiului Focșani în Orașul Orhei, Republica Moldova, pentru a participa la Ziua Orașului Orhei; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 113/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructura strazi in municipiul Focşani – Acces pietonal si parcaje str. Bucegi”, cu modificările ulterioare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 112/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Refacere infrastructura strazi in municipiul Focşani – Str. Oituz” (tronsonul cuprins intre Str. Maraşti si Cofetaria Teatru); Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 166/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructura strazi in municipiul Focşani – Str. Paun Pincio”; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 301/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructurǎ strada Toader Ţârdea în municipiul Focşani”,; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 302/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructura strada Trotuş în municipiul Focşani ”; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură str. Ion Basgan” – municipiul Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Refacere infrastructură str. Poligonului”- municipiul Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare platformă pentru serbări la Grădinița cu program prelungit nr. 1 situată în Focșani, Al. 1 Iunie nr. 1”; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile necesare susținerii proiectului: „Reabilitare, modernizare și dotări Școala Alexandru Vlahuță” în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 ; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2015; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 pentru funcțiile publice, centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite și din cadrul Primăriei municipiului Focșani, din instituțiile subordonate (Serviciul Public Local de Asistență Socială Focșani, Poliția Locală a municipiului Focșani, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Focșani); Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 251/2015 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 30/2014 privind asocierea Municipiului Focșani prin Consiliul local al municipiului Focșani cu Comuna Golești prin Consiliul local al comunei Golești, în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs/examen, respectiv comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției contractuale vacante de inspector de specialitate gradul II din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani; Iniţiatori: consilieri locali Alecsandrescu Dorian, Mersoiu Ionuț, Vrabie Cătălin
 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 196/2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 276/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligațiilor datorate bugetului local, depuse de Călin Lucica, cu domiciliul în Focșani, str. Popa Șapcă nr. 9 bis, ap. 17, Văsuian Costică, cu domiciliul în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 9, ap. 44 și Lăutaru Radu, cu domiciliul în Focșani, str. Cotești nr. 24; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 168/2012 privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 106/285/2012, nr. 139/318/2012, nr. 178/357/2012, nr. 198/377/2012, nr. 22/2013, nr. 46/2013, nr. 80/2013, nr. 131/2013, nr. 188/2013, nr. 212/2013, nr. 256/2013, nr. 276/2013, nr. 349/2013, nr. 381/2013, nr. 28/2014, nr. 38/2014, nr. 93/2014, nr. 122/2014, nr. 187/2014, nr. 277/2014, 54/2015, nr. 112/2015, nr. 168/2015, nr. 197/2015 și nr. 257/2015; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a spațiului cu suprafața utilă de 163,10 mp. din incinta Punctului Termic nr. 20-Sud, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea amenajării unei Biblioteci de cartier; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a unor terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, adiacent construcțiilor existente, pentru extinderea acestora; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 5077 mp. situat în Focșani, str. Vîlcele nr. 15, T. 125 P. 6601, C.F. nr. 5920N, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, aferent imobilului construcții cu destinația de pichet P.S.I., gheretă paznic, depozit metalic, copertină saci, copertină metalică, depozit carburanți, confecții metalice, copertină (șopron), grup sanitar, copertină, clădire (atelier) tâmplărie și țarc metalic (șopron) către Societatea Cooperativă Prodcoop Focșani, proprietar al acestor construcții; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 2062 mp. situat în Focșani, str. Brăilei nr. 104, T. 199 P. 11007, C.F. nr. 8984, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, aferent imobilului construcție cu destinația complex producție către Societatea Cooperativă Meșteșugărească Artcom Focșani, proprietar al acestor construcții; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 42,46 mp. situat în Focșani, str. Simion Bărnuțiu nr. 4, județul Vrancea, T.162, P.%8413 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Tichiriș Marcela; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 42,04 mp. situat în Focșani, str. Bălți nr. 1 bis, județul Vrancea, T.1, P.40 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC MARAVIA PROD SERV SRL; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea spațiului medical – camera nr. 10/2 (nr. 2 din lista anexă la HCL nr. 37/2012) și a cotei părți indivize aferente, situat în incinta imobilului – Policlinica 2 din Focșani, str. Bucegi nr. 28, et. 1, înscris în C.F. nr. 51464-C1-U54 a localității Focșani, aflat în proprietatea Cabinetului medical M.G. – dr. Stanciu Iuniana; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 59/2015 privind aprobarea incredintarii catre S.C.ENET S.A Focsani a centralei termice impreuna cu instalatiile aferente realizate in cadrul proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unităților locative din blocul de locuințe situat în Focșani, str. Măgura nr. 123, aparținând domeniului public al municipiului Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului local nr. 27/2015 privind aprobarea listei de priorități; Iniţiatori: consilieri locali: Horhocea Dragoș, Vasiloiu Vasile, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Ilie Lilian
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea a două schimburi de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului-Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată; Iniţiatori: consilieri locali: Horhocea Dragoș, Vasiloiu Vasile, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Ilie Lilian
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia Crăciunescu Nechita Ovidiu Adrian din imobilul situat în Focșani, str. Ulmului nr. 13, bl. 13, ap. 2 în imobilul situat în Focșani, str. Ulmului nr. 13, bl. 13, ap. 6, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată; Iniţiatori: consilieri locali: Horhocea Dragoș, Vasiloiu Vasile, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Ilie Lilian
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pe anul 2015, pentru repartizarea locuințelor cu chirie din fondul locativ de stat, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali Balaban Elena Luminița, Alecsandrescu Dorian, Pătrașcu Enache, Bâcu Aurel, Berbece Gheorghiță
 1. proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței din fondul locativ de stat situată în Focșani, Aleea Școlii nr. 8, bl. H8, ap. 35, către familia Conduraru Tincuța, în baza prevederilor Decretului lege nr. 61/1990 cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali: Balaban Elena Luminița, Alecsandrescu Dorian, Pătrașcu Enache, Bâcu Aurel, Berbece Gheorghiță
 1. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 57122 din 15.10.2015 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Clinică de Gastroenterologie și interne, împrejmuire” Focșani, intravilan, str. Cotești nr. 13 și 13 bis; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 1. însuşirea procesului-verbal pentru alegerea primarului, viceprimarilor şi a secretarului Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Focşani;

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.