Consilierii locali convocați în ultima ședință ordinară din acest an

0
80

Consilierii locali municipali au fost convocați în ultima ședință ordinară din acest an. Dacă până acum ședințele Consiliului Local se desfășurau după ora 17:00, de această dată, aleșii locali au fost chemați miercuri, la ora 10:00. Pe ordinea de zi a ședinței se află un număr de 22 de proiecte de interes local cum ar fi aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2019, aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a gunoiului menajer, stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020. Iată ordinea de zi a ședinței de săptămâna viitoare:

1.proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani și bugetului Instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2019, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare;

2.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2019

3.proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 50,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie 2020, Ziua Unirii Principatelor Române;

4.proiect de hotărâre pentrumodificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 519/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Focșani cabinetul primarului și viceprimarii municipiului Focșani;

5.proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 107/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Poliția locală a municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

6.proiect de hotărâre pentru modificarea HotărâriiConsiliului local al municipiului Focșani nr. 473/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani;

7.proiect de hotărâre pentrumodificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 489/2019, cu modificările și completările ulterioare;

8.proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiuluiFocșani;

9.proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații deUrgențăalmunicipiului Focșaniși a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Focșani

10.proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 10ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșania imobilului teren cu destinația de „drum exploatare” în suprafață de 3288 mp.,situat în Focșani, Tarla 90, Parcela 456;

11.proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare

12.proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri ce aparțin domeniului public al municipiuluiFocșaniîn domeniul privat al municipiului Focșani;

13.proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 225,26 mp. situat în Focșani, T. 125, P%6580 către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA –Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Focșani;

14.proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 20 înscris în CF 54675-C1-U7UAT Focșani către doamna Bojoaică Roxana Elena;

15.proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 1 înscris în CF 54675-C1-U1UAT Focșani către domnii Pascu Ion și Pascu Sanda;

16.proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a gunoiului menajer și similar în municipiul Focșani;

17.proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 509/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în municipiul Focșani;

18.proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020;

19.proiect de hotărâre privind modificarea și completareaanexei la HotărâreaConsiliului local al municipiului Focșani nr. 160/2017privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

20.proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

21.proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani;

22.proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna ianuarie 2020;

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.