Consilierii locali convocați în sedință săptămâna viitoare. Vezi proiectele de pe ordinea de zi

0
347

Consilierii locali ai municipiului Focșani se vor întruni, joi, 31 martie, în ședință ordinară, pe ordinea de zi fiind numeroase proiecte de hotărâre.

Printre proiectele de hotărâre ce urmează să fie votate se află și acela de aprobare a majorării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2016. Un alt proiect ceare, cel mai probabil va naște discuții aprinse este acela de alocare a sumei de 1.310.006,71 lei în vederea punerii în executare a unei sentințe rămasă definitivă și irevocabilă. Municipalitatea a pierdut în instanță procesul pe care îl avea cu societatea PANDORA PROD SRL. Societatea a achiziționat între 2008 și 2011 câteva loturi de teren arabil în extravilanul Focșaniului pentru construcția de noi anexe ale fabricii. Ulterior, societatea nu a putut obține certificatele de urbanism și implicit nu a putut începe lucrările de construcție pe loturile de teren pentru că terenul se afla într-o zonă de protecție cu regim sever, aferentă stației de captare a apei uzate Focșani-Suraia.

Iată mai jos lista integrală a proiectelor de hotărâre pe care le vor avea pe masă joia viitoare consilierii locali municipali:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2016; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2016, a sumei de 20.000 lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Paște; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
3. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.310.006,71 lei în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 1835/30.05.2012, rămasă definitivă și irevocabilă, prin dezdăunarea SC PANDORA PROD SRL cu despăgubiri bănești; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 49/2014 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Căminul pentru persoane vârstince Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
5. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 252/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Serviciul Public Local de Asistență Socială Focșani, începând cu data de 01.09.2013, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 180/2015 privind reorganizarea și funcționarea Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
7. proiect de hotărâre privind desemnarea și validarea membrilor Consiliului de administrație selectați de comisia numită prin Dispoziția Primarului municipiului Focșani nr. 1053/2015, modificată prin Dispoziția nr. 3017/2016 în vederea modificării formei juridice a Societății Comerciale CUP Salubritate din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării formei juridice a Societății Comerciale CUP Salubritate din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
9. proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul municipiului Focșani a numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
10. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Focșani, modificată și completată; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
11. proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor construcții situate în str. Alecu Sihleanu nr. 6 ce aparțin domeniului privat al municipiului Focșani, aflate în administrarea Liceului Pedagogic „Spiru Haret” Focșani, întrucât nu mai sunt necesare activității de învățământ; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
12. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Liceul cu Program Sportiv Focșani a spațiului cu suprafața utilă de 155,83 mp din incinta Punctului Termic nr. 29 din str. Profesor Caian, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea desfășurării antrenamentelor de judo pentru elevii liceului și ai Centrului de excelență la disciplina sportivă judo; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
13. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 255/2013 pentru modificarea anexi nr. 1 la HCL nr. 21/2013 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
14 proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 8,60 mp situat în Focșani, str. Pictor Grigorescu nr. 5, bl. 5, sc. 2 aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea doamnei Stănoiu Stela; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
15. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 15,16 mp situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 10, sc. 2 aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea domnilor Șerbănică Lucia și Constantin; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
16. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 7,00 mp situat în Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 13, bl. 13 T.150, P.%7722 aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea domnului Isofache Mariean; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
17. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 25,00 mp situat în Focșani, str. Dobrogeanu Gherea nr. 45, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea domnului Brătianu Ionuț; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 15,24 mp. situat în Focșani, Aleea Căminului nr. 15, bl. B2, județul Vrancea, T 188, P 10212 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Zarzalin Alexandra; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 22,25 mp. situat în Focșani, str. Brăilei nr. 20, județul Vrancea, T 197, P %10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Bărculescu Costică Gabriel și Marilena; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 15,57 mp. situat în Focșani, Aleea Crinului nr. 7, județul Vrancea, T 26 P %1566, 1568 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Albu Mariana; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 14,60 mp. situat în Focșani, str. Ghinea Dorinel nr. 2, județul Vrancea, T 110 P %5768 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Ivan Dan și Rodica; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
22. proiect de hotărâre privind împuternicirea Viceprimarului municipiului Focșani – Marius Eusebiu Iorga să încheie contracte de vânzare cumpărare pentru locuințele din fondul locativ de stat situate în Focșani, bdul. București nr. 27, blocul L1, ap. 32 și blocul L2 ap. 07, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată și modificată, a Decretului lege 61/1990 și a Legii 85/1992 cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali Balaban Elena Luminița, Alecsandrescu Dorian, Pătrașcu Enache, Bâcu Aurel, Berbece Gheorghiță
23. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată și modificată; Iniţiatori: consilieri locali Balaban Elena Luminița, Alecsandrescu Dorian, Pătrașcu Enache, Bâcu Aurel, Berbece Gheorghiță
24. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2016 pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Horhocea Dragoș, Ilie Lilian, Vasiloiu Vasile
25. proiect de hotărâre privind aprobarea a trei schimburi de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului-Sud solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996, republicată și modificată; Iniţiatori: consilieri locali Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Horhocea Dragoș, Ilie Lilian, Vasiloiu Vasile
26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei situată în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 23 înscrisă în CF 54675-C1-U6 UAT Focșani către familia Gheorghiu Genys și Gheorghiu Elena; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
27. proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 265/2015 privind aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei situată în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 13, ap. 21 înscrisă în CF 54673-C1-U8 UAT Focșani către doamna Bădica Ionela; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
28. proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 354/2015 privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 5 înscrisă în CF 54684-C1-U13 UAT Focșani către familia Gavrilă Nică și Gavrilă Mihaela Ionica; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
29. proiect de hotărâre privind nominalizarea unui delegat al Consiliului Local al municipiului Focșani care să facă parte din Comisia locală de recrutare-încorporare care va funcționa la sediul Centrului militar zonal Vrancea; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.