Consilierii locali municipali convocați în ședință extraordinară

0
118

Aleșii locali au fost convocați într-o nouă ședință extraordinarăce va avea loc în data de 9 aprilie, începând cu ora 11:00. Pe ordinea de zi a ședinței au fost înscrise 11 proiecte de hotărâre, toate inițiate de primarul Cristi Misăilă. O parte dintre acestea sunt proiecte care nu au primit numărul necesar de voturi la ședințele precedente. Este vorba despre aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, despre proiectul care vizează aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările ulterioare, dar și despre proiectul prin care se dorește aprobarea bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021. Iată proiectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței de vineri:

1. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2021;

2. Depunerea jurământului de către consilierul local supleant Răduță Nicolae;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcțiuonare a acesteia;

4. proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 91 mp, situat în municipiul Focșani, bdul București nr. 9B, identificat prin număr cadastral 65734, T 203, P 11116, înscris în Cartea Funciară nr. 65734, aparținând domeniului public al municipiului Focșani;

5. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali ce vor face parte din juriul aferent concursului public pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Focșani, aprobat prin HCL nr. 115/2020;

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 272/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Focșani, pe principalele domenii de activitate, pentru mandatul 2020-2024, cu modificările ulterioare;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Focșani, pe perioada funcționării serviciului, a unor imobile situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani, județul Vrancea, în vederea desfășurării activităților specifice;

8. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 42/2021 privind aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021;

9. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și a anexei la H.C.L. nr. 41/2021 pentru aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;

10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 39/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reablitare, modernizare, extindere și dotare Centru de științe aplicate – Colegiul Național Unirea”, str. Cezar Bolliac nr. 15, municipiul Focșani, județul Vrancea;

11. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 542/2017 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările ulterioare;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora;

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.