Consilierii locali se întrunesc joi, în ședință ordinară. VEZI ce proiecte sunt pe ordinea de zi

0
365

clm consiliul local focsani 2 - Consilierii locali se întrunesc joi, în ședință ordinară. VEZI ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Consilierii municipali se întrunesc joi, la ora 16:00, în ședința ordinară a lunii august. Pe masa aleșilor se află 22 de proiecte, printre care și rectificarea bugetară pentru anul 2015, dar și un proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe ANL pentru tineri destinate închirierii.

Primarul municipiului Focşani, judeţul Vrancea, în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 27 august 2015, ora 16.00, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

 • Secţiunea I – proiecte de hotărâri
  1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amplasare locuri de joacă pentru copii în Cartier Sud – amplasament PIDU” municipiul Focșani, județul Vrancea; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 • 2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Deviere conducte rețele termice din str. Căpitan Crețu Florin aferente Punctului Termic 69″ municipiul Focșani, județul Vrancea; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 • 3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Monument Fântâna lui Cuza” municipiul Focșani, județul Vrancea; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 • 4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 296/2015 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiţii „Construire vestiare și grupuri sanitare în următoarele locații: Cimitirul Nordic str. Mărășești, incintă Atelier mecanic și Parc Auto str. Mărășești și la Sera Mîndrești”; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 • 5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare scuar Colegiul Național Al. I. Cuza – Parcehtul Județului Vrancea, str. Cuza Vodă nr. 4, municipiul Focșani, județul Vrancea”; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 • 6. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2015; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 • 7. proiect de hotărâre privind aprobarea Aplicației de Finanțare pentru implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa II” și a documentelor suport după cum urmează: Studiu de fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Strategia de Achiziții; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 • 8. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa II”; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 • 9. proiect de hotărâre privind realizarea pe termen mediu a unei politici tarifare referitoare la prețul de referință al energiei termice pentru populație necesară implementării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa II” finanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 • 10. proiect de hotărâre privind aprobarea continuării investițiilor necesare pentru reabilitarea și modernizarea Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică al municipiului Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 • 11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 102/2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 • 12. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs/examen, respectiv comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției contractuale vacante de inspector de specialitate gradul II din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani; Iniţiatori: consilieri locali Alecsandrescu Dorian, Mersoiu Ionuț, Vrabie Cătălin
 • 13. proiect de hotărâre privind aprobarea Acordurilor colective și Contractelor colective de muncă pentru anul 2015-2016 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Focșani, aparatul permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani și din cadrul Instituțiilor publice locale aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Focșani; Iniţiatori: consilieri locali Alecsandrescu Dorian, Balaban Elena Luminița, Mersoiu Ionuț, Matișan Bogdan Emilian, Oloeriu Ioan Liviu, Pătrașcu Enache, Pădineanu Gabriel, Radu Nițu, Vrabie Cătălin, Iorga Marius Eusebiu, Horhocea Dragoș, Cucu Elena, Moraru Lucian, Bâcu Aurel, Milea Lionida, Vasiloiu Vasile
 • 14. proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 9 autorizații de taxi disponibile, care vor fi atribuite transportatorilor înscriși în lista de așteptare, la nivelul municipiului Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Iorga Marius Eusebiu
 • 15. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligațiilor datorate bugetului local, depuse de Ceobotaru Victoria, cu domiciliul în Focșani, str. Revoluției nr. 16, ap. 12, Negoiță Ștefan, cu domiciliul în Focșani, bdul. Gării nr. 10 și Lăutaru Radu, cu domiciliul în Focșani, str. Cotești nr. 24; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 • 16. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, adiacent construcției existente, pentru extinderea acesteia; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 • 17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață totală de 72,00 mp. situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 2, județul Vrancea, T.161, P.%8327 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC BAUER TRANSCOM SRL; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 • 18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 21,00 mp. situat în Focșani, bdul. București nr. 5, sc. 1, județul Vrancea, T.203, P.11085 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Balaban Ștefan; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 • 19. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
 • 20. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului local nr. 27/2015 privind aprobarea listei de priorități; Iniţiatori: consilieri locali: Horhocea Dragoș, Vasiloiu Vasile, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Ilie Lilian
 • 21. proiect de hotărâre privind aprobarea a două schimburi de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului-Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată; Iniţiatori: consilieri locali: Horhocea Dragoș, Vasiloiu Vasile, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Ilie Lilian
 • 22.proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință, pentru Consiliul local al municipiului Focșani, pe o perioadă de trei luni, începând cu luna septembrie 2015; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

Secțiunea a II-a – rapoarte, informări
1. Informare privind activitatea de soluționare a petițiilor înregistrate la Primăria municipiului Focșani, audiențelor, în perioada 01.01.2015-30.06.2015

Secţiunea a III a – discuţii, declaraţii politice

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.