Consilierii municipali, convocați săptămâna aceasta în ședință extraordinară. Vezi proiectele de pe ordinea de zi!

0
393

Consilierii municipali focșăneni sunt convocați săptămâna aceasta în ședință extraordinară. Întrunirea este programată pentru data de 10 martie și are pe ordinea de zi 13 proiecte de hotărâri. Iată ce vor dezbate joi aleșii locali din Focșani în ședința care va începe la ora 16.00:

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2016;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuri de joacă în zona Gară și cartier Mândrești” – municipiul Focşani, judeţul
Vrancea;

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 210/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii„Amplasare sistem video in intersecţia B-dul Unirii cu strada 1 Decembrie 1918″ municipiul Focşani, judeţul Vrancea;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii în executare a Sentinței civile nr.1835/30.05.2012 rămasă definitivă și irevocabilă, prin dezdăunarea SC PANDORA PROD SRL cu despăgubiri bănești;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului local, prevăzut în bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2016;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de salubrizare în municipiul Focșani;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de salubritate și beneficiază de aceste servicii;

8. proiect de hotărâre privind Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale a municipiului Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 68/2011, cu modificările și completările ulterioare;

9. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 44/2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Poliția Locală a municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor Focșani a unei părți a imobilului compus din construcție și teren aferent situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 43;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Poliția Locală a municipiului Focșani a unei părți a imobilului compus din construcție și teren aferent situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 43;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 4,6 mp către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORS SA;

13. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 390/2015 privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 57122 din 15.10.2015 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„Construire Clinică de Gastroenterologie și interne, împrejmuire” Focșani, intravilan, str. Cotești nr. 13 și 13 bis;

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.