Consilierii municipali, convocați în ședință de Ziua Îndrăgostiților

0
102

Consiliul Local Focșani este convocat în ședință ordinară mai devreme în această lună. Pentru că februarie este lună scurtă, consilierii sunt chemați în ședință pe 14 februarie, de la ora 16.00.

Unul dintre punctele “fierbinți” de pe ordinea de zi îl constituie proiectul de buget al municipiului pentru acest an.

Iată ordinea de zi a ședinței convocată de Ziua Îndrăgostiților:

 • 1. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa a II-a”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza de documentație avizare lucrări de intervenție DALI pentru obiectivul de investiții “Refacere infrastructură străzi: str. Alexandru Sahia, Fundătura Alexandru Sahia și str. Lunei”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 3. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 4. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 5. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric Casa, cod LMI VN-II-m-B-06409 din Focșani, str. Cernei nr. 35, T. 44, P. 2721, aflat în proprietatea domnilor Cios Tiberiu și Cios Mirela-Adina; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 6. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric Casa Colonel Albu, cod LMI VN-II-m-B-06407 din Focșani, strada Cernei nr. 22, T. 53, P. 3367, aflat în proprietatea doamnei Zăgan Georgiana; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 7. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 77,00 mp, situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 6, județul Vrancea, T. 193, P. 10715/1 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Mocanu Georgeta; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 8. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 25,00 mp, situat în Focșani, Aleea 1 Iunie nr. 17, județul Vrancea, T. 210, P. 11444% ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Perișan Lăcrămioara-Crina; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 9. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 10. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 11. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 10,08 mp, situat în Focșani, T 161, P 8316 către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA -SDEE FOCȘANI; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 12. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de două familii în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan
 • 13. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru o familie din imobilul situat în Focșani, Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, în imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2 în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu
 • 14. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului local nr. 124/2017 privind aprobarea listei de priorități; Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan
 • 15. proiect de hotărâre privind împuternicirea Viceprimarului municipiului Focșani – Iorga Marius Eusebiu să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat situată în Focșani, bdul. București nr. 27, blocul L2, ap. 21, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Decretului lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992 cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu
 • 16. proiect de hotărâre privind împuternicirea Viceprimarului municipiului Focșani – Iorga Marius Eusebiu să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat situată în Focșani, bdul. București nr. 27, blocul L2, ap. 28, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Decretului lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992 cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu
 • 17. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 18. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 19. proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale realizate în anul 2017 de către doamna Pascaru Carmen, consilier juridic gradul I în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani; Iniţiator: Consilier local, Ionuț Mersoiu
 • 20. proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale realizate în anul 2017 de către domnul Ionașcu Florinel, inspector de specialitate gradul II în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani; Iniţiator: Consilier local, Ionuț Mersoiu
 • 21. proiect de hotărâre privind retragerea autorizației taxi nr. 310, atribuită prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 279/27.07.2017, transportatorului MARTYAN ASIG S.R.L.; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 22. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 23. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al municipiului Focșani pe anul 2018; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 24. proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al Municipiul Focșani pe anul 2018; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 25. proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătoririi Zilei de Dragobete, sărbătoare tradițională românească, în data de 17 februarie 2018 ; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 26. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 pentru organizarea sărbătorilor de primăvară – 1 și 8 martie 2018; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 27. proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2018, a sumei de 0,80 mii lei pentru premierea a doi sportivi care au obținut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2017; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 28. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 514/2017 privind completarea HCL nr. 341/2010 privind realizarea pe termen mediu a unei politici tarifare referitoare la preţul de referință al energiei termice pentru populaţie necesară implementării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului FOCŞANI pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice” finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritară 3, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

Secțiunea a II-a – Rapoarte, informări

1. Raportul de activitate pentru anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani;

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.