Consiliul Județean se întrunește luni în ultima ședință din 2015

0
240

Consiliul Județean Vrancea se întrunește luni în ultima ședință din acest an, cel mai important punct de pe ordinea de zi fiind rectificarea bugetul județului. Iată totalitatea proiectelor de pe ordinea de zi a ședinței din 21 decembrie:

1. „Aprobarea atribuirii licențelor de traseu care au fost propuse de Comisia Paritară în şedința din data de 26. 11.2015 pentru grupele de trasee 01, 019 şi 020 din programul județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019 şi atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate”.

2. „Transformarea unor posturi din statul de funcții al Camerei Agricole Județene Vrancea”.

3. „Aprobarea regulamentului – cadru privind organizarea şi desfăşurarea licitațiilor publice pentru concesionarea/închirierea/vânzarea bunurilor aparținând domeniului privat şi închirierea bunurilor aparținând domeniului public al județului Vrancea”.

4. „Aprobarea prelungirii pana la data de 30.06.2016 a duratei contractului de finantare nr. 5160/15.06.2015 cu privire la obiectivul de investitii “Amenajarea ariei naturale de interes local “Crang Petresti si imbunatatirea infrastructurii de acces”, cod SMIS 48179 si a cheltuielilor neeligibile aferente acestuia”.

5. „Aprobarea prelungirii până la data de 30.06.2016 a duratei contractului de finanțare nr. 4673/30.09.2014 cu privire la obiectivul de investitii “Înființare şi dotare bază salvamont S+P+E în comuna Nistoreşti şi în comuna Păuleşti şi reabilitarea bazei salvamont Vila Rucar din Soveja, Județul Vrancea”, cod SMIS 4189 precum şi a cheltuielilor neeligibile aferente acestuia”.

6. „Aprobarea taxelor speciale pentru activitatile prestate de catre Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2016”.

7. „Stabilirea normativelor privind consumul lunar de carburant/autovehicul din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala şi Protecția Copilului Vrancea”.

8. „Diminuarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Vrancea cu imobilul teren si clădiri în suprafața de 6436 mp situat în localitatea Dumitreşti, aflat în administrarea Consiliului Local Dumitreşti, prin transmiterea acestuia în domeniul public al comunei Dumitreşti”.

9. „Modificarea Programului județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013”.

10. „Aprobarea „Bugetului creditelor interne” pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea pe anul 2015”.

11. „Revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 123 din 11.11.2015, în ceea ce priveşte repartizarea sumei de 2013000 lei, către Unitatea Administrativ Teritorială Focşani”.

12. „Aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea, precum şi a unor instituții publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2015”.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.