Consiliul Local Focșani, convocat în ședință joi, 24 noiembrie

0
251

Consilierii focșăneni sunt convocați din nou în ședință. De data aceasta este vorba despre ședința ordinară a lunii noiembrie. Pe ordinea de zi a ședinței convocată pentru data de 24 noiembrie de la ora 16.00 pe ordinea de zi se află 30 de proiecte care au nevoie de votul consilierilor pentru a deveni hotărâri.

Iată ordinea de zi a ședinței CLM Focșani:

Secţiunea I – proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevei Ciobanu Maria Sofia și a profesorului îndrumător Vaida Ion, pentru rezultatele deosebite obținute la Festivalul Internațional „SLAVSYA OTECHESVO” care a avut loc la Moscova în luna noiembrie 2016 Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2016 pentru susținerea proiectului „Moș Crăciun Internațional”, inițiat și organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 2 din Hotărârea Consiliul local al municipiului Focșani nr. 28/185/21.07.2008 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Focșani în procent de 5% din tariful de transport, distribuție și furnizare a energiei termice și modul de utilizare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC Transport Public SA Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 379/2016 privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect faza unică de execuție pentru obiectivul de investiții „Branșament alimentare cu apă și instalație de irigat Teren Sport Mîndrești”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 98/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiii „Sistematizare verticală și împrejmuire Școala nr. 1 Nicolae Iorga – Aleea 1 Iunie nr. 6″, municipiul Focșani, județul Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 177/2002 privind avizarea prealabilă a documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate la obiectivul de investiții: „Locuințe pentru tineret în regim de închiriere, str. Brăilei nr. 112 Rețele exterioare în municipiul Focșani”, modificată prin HCL nr. 135/2016; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2016; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat al domnului Hînguleșteanu Costeluș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Compania de Utilități Publice SA Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Compania de Utilități Publice SA Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 324/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnologic „G.G.Longinescu” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 317/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi „Cantina de Ajutor Social Focșani”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 127/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 196/2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 282/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcția de membru al consiliului de administrație al SC CUP SALUBRITATE SA Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcția de membru al consiliului de administrație al SC ENET SA Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 214/2009 privind aprobarea împărțirii municipiului Focșani în 6 zone de lucru, arondarea consilierilor locali pe aceste zone și constituirea grupurilor de dialog, având ca obiect creșterea gradului de transparență și implicarea civică în actul de administrare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 420/2016 privind aprobarea înființării PARKING FOCȘANI SRL, societate comercială de drept public și de interes local, având ca asociat unic municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 384/10.12.2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării și constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 27,36 mp situat în Focșani, str. Cernei nr. 14, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani către doamna Panaitescu Vasilica; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia Andrei Cristina Mirela din imobilul situat în Focșani, str. Bradului nr. 1, bl. 1, ap. 17 în imobilul situat în Focșani, str. Bradului nr. 6, bl. 6, ap. 9, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată; Iniţiatori: consilieri locali, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana-Maria, Buzoi Dan, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel

29. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana-Maria, Buzoi Dan, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel

30. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată și modificată; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

Secțiunea a II-a – discuții, declarații politice

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.