Cum a ajuns o firmă înființată anul acesta să își construiască două blocuri de 3 etaje într-o zonă de case din municipiu

0
401

Locuitorii de pe strada Ion Luca Caragiale din municipiu ar putea avea în curând noi vecini, câțiva zeci de locatari ai unor blocuri de trei etaje. Zilele acestea a fost scos de la naftalină un proiect imobiliar inițiat de un abonat la lucrările de asfaltare din județ – Citadina 98, însă cu un alt investitor de această dată. În 2017, Citadina 98 obținea girul autorităților pentru construcția de locuințe colective cu trei etaje în zona străzii I.L. Caragiale, însă în timp planurile s-au schimbat, iar PUZ-ul aprobat înaintea sărbătorilor de iarnă a ajuns în acest an din nou în atenție. Proiectul prevede realizarea a două blocuri de locuințe, cu locurile de parcare aferente dar și a unui loc de joacă, totul pe un teren de aproximativ 2.500 de metri pătrați. Terenul fusese cumpărat de Citadina în iunie 2017 și urma să aibă pe 700 mp locuințele colective, spații verzi – 645 mp, circulații pietonale, carosabile și parcaje – 1.060 mp, și un spațiu de joacă de 90 mp. În august 2017 Citadina lua certificat de urbanism, iar în noiembrie a trecut cu succes prin Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism. Pe 20 decembrie, în Consiliul Local Focșani a și fost introdus „proiectul de  hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului din 06.11.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P+3E și împrejmuire” –generat  de imobilele amplasate în str. I. L. Caragiale nr. 5, nr. cad. 58442”.

A fost parcursă toată perioada legală de timp pentru informarea și consultarea publicului, în care a fost înregistrată adresa numiților Bîznă Iulian, Baragan Severica Cristinel și Răduță Marian care nu au fost de acord cu PUZ-ul propus și au solicitat clarificări. Adresa cu obiecțiunile formulate a fost trimisă proiectantului pentru a întocmi răspunsuri competente. Adresa de răspuns a fost trimisă petiționarilor care ulterior nu au mai revenit cu altă petiție. Până la data de 6.11.2017 nu au mai fost înregistrate niciun fel de opinii sau observații și nici recomandări ori sugestii”, se arăta în document. Proiectul nu a trecut chiar fără discuții, dat fiind faptul că în zonă erau și sunt doar case, în niciun caz de 14 – 16 metri înălțime. Însă la ședința respectivă primarul Cristi Misăilă a asigurat practic că aceasta înseamnă dezvoltarea unui oraș, atunci când unul dintre consilierii PNL a adus în discuție acest aspect. Potrivit datelor publice, terenul are ca vecini la nord  proprietăți particulare – locuințe individuale, la sud – Mocanu Virgil, Zahariuc Dumitru, Dumitrescu Vasile, Răduță Ion, Moraru Nicolae, la est – Drăghiceanu Elena, iar la vest – strada I.L.Caragiale.

Tocmai printr-un plan urbanistic zonal se poate modifica regimul de înălțime. În zona respectivă, doamna Cherciu ar trebui să ne dea mai multe detalii, este zonă de locuințe colective? (lua cuvântul primarul în ședința ordinară din 20 decembrie 2017 – n.r.)

Andreea  Cherciu: Pentru un P+3 nu văd de ce ar fi o problemă să se aprobe”, au fost explicațiile din ședință, conform procesului verbal, așa că s-a trecut la vot:

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  „pentru” și 9 voturi „abținere” a d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea, devenind hotărârea nr.532”.

Anul acesta însă terenul de pe I.L. Caragiale are un alt proprietar, SC Milan Yrnvest SRL, cu o nouă viziune. Societatea este din Vînători, a fost înființată pe 6 mai anul acesta și are ca obiect de activitate dezvoltarea (promovarea) imobiliară. Cu acest țel, societatea și-a adus un aport la rândul său în proiect: astfel, acum sunt propuse 49 locuri de parcare supraterane – față de 32 locuri de parcare, 46 unități locative cu o cameră, două și trei camere – față de  32  apartamente (fiecare bloc va fi  compus din 23 apartamente față de 16 apartamente). Automat se mărește și aria construită totală, de la 700 la 748.50 mp. Pentru cei interesați, apartamentele de o cameră au suprafețe între 34,60 mp și 48,00 mp, iar cele de 3 camere au de la 68,90 mp și până la 81,10 mm.

Ca urmare a notificării modificării proiectului adresată de  SC Milan Yrnvest SRL cu sediul în com. Vînători, sat Mirceștii Vechi, județul Vrancea, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea cu nr. 6352 din 03.07.2020, …Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.08.2020 că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. Terenul în suprafață de 2.495 mp este proprietate privată, conform extrasului de carte funciară nr. 3870/09.06.2020 și a contractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 1184/05.06.2020 și se află situat în intravilanul municipiului Focșani, imobilul nu se află în zona protejată, are sarcini notate în CF, în favoarea SC Citadina 98 SA. Conform PUZ  „Construire locuințe colective P+3E și împrejmuire”, aprobat prin HCL 532/20.12.2017, terenul se află în subzona de locuințe colective. Terenul face parte din categoria de folosință „arabil” și se supune reglementărilor fiscale corespunzătoare zonei „B”. Se vor asigura numărul de locuri de parcare și suprafețele de spații verzi amenajate în incinta proprie pentru funcțiunea propusă, conform PUZ aprobat cu HCL 532/20.12.2017, HGR 525/1996, a HCL nr. 345/29.07.2019 privind aprobarea normării numărului minim de locuri de parcare pentru construcțiile noi din municipiul Focșani. S-au proiectat un număr de 32 locuri de parcare (suprafaţă parcări și alei carosabile = 940 mp), acestea fiind distribuite pe latura estică și în zona centrală a amplasamentului. În arealul definit de amplasarea blocurilor de locuinţe colective se amenajau spaţii verzi, ele marcând perimetral clădirile de locuit în discuţie, suprafața lor totală va fi de 515,00 mp. Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Construire locuințe colective P+3E, împrejmuire și locuri de parcare, conform PUZ aprobat prin HCL 532/2017” amplasat în intravilan Focșani, str. I.L.Caragiale, nr. 5, T 51, P 3197, jud. Vrancea, titular: SC Milan Yrnvest SRL”, se arată într-o informare a APM, cu mențiunea că, dacă mai e cineva interesat la acest moment, poate afla detalii inclusiv la sediu instituției: „Observațiile/ contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției de Protecția Mediului Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, până la data de 17.08.2020”.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here