Cum se luptă Direcția de Cultură cu proprietarii monumentelor istorice lăsate în paragină

0
130

Direcția de Cultură Vrancea a declarat, în urmă cu ceva vreme, război proprietarilor unor imobile retrocedate, care au fost clasate ca monumente istorice, și care nu au avut grijă de clădiri. Acestea sunt într-o stare avansată de degradare, fapt care i-a determinat pe reprezentanții Direcției de Cultură să urmeze toate procedurile legale, până la sancționarea proprietarilor. Deși amenzile în domeniu sunt relativ mici, acestea au fost contestate în instanță. Recent, Direcția a cîștigat un proces, în timp ce în alt dosar instanța a decis diminuarea valorii amenzii.

Printr-un comunicat de presă, Direcția de Cultură detaliază situația proceselor care vizează abandonarea monumentelor istorice:

“Prin sentința civilă nr. 3168/27.04.2017, Judecătoria Focșani, a admis în parte plângerea contravențională a petentei CNCF CFR SA BUCUREȘTI-SUCURSALA CREIR-CF GALAȚI – proprietar al monumentului istoric cod LMI VN-II-m-B-06530 – Gara Odobești, situat în orașul Odobești, str. Caporal Diea, nr. 15, jud. Vrancea – dispunând modificarea procesului – verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea. Astfel, instanța de judecată a înlocuit maximul amenzii aplicat de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea – 8.000 de lei – cu minimul amenzii prevăzut de Legea 422/2001, respectiv 4.000 de lei. Hotărârea civilă a fost pronunțată în ședința publică din data de 27.04.2017 și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Reamintim că, în data de 15.07.2016, în temeiul Legii 422/2001 și a O.G. 2/2001, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a sancționat contravențional CNCF CFR SA BUCUREȘTI-SUCURSALA CREIR-CF GALAȚI – cu amendă în valoare de 8.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 36, alin. 1, lit. b) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Împotriva procesului-verbal încheiat, contravenientul a formulat plângere contravențională, conform O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. *** Prin sentința civilă nr. 857/07.02.2017, Judecătoria Focșani a respins plângerea contravențională introdusă de SC DIVERSIS SA – proprietarul monumentului istoric cod LMI VN-II-m-B- 06412 – Școala Comercială, situat în mun. Focșani, str. Cotești, nr.17, jud. Vrancea – obligând petenta la plata amenzii contravenționale aplicate de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea în cuantum de 8.000 lei. Hotărârea instanței de fond nu este definitivă, aceasta putând fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Având în vedere faptul că niciuna dintre părțile cauzei nu a introdus apel în termenul legal, hotărârea a rămas definitivă si irevocabilă prin neapelare, SC DIVERSIS SA fiind obligată, prin hotărârea judecătorească pronunțată în cauză, să plătească amenda contravențională de 8.000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Reamintim că SC DIVERSIS SA a fost sancționată contravențional de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea în data de 22.07.2016 pentru nerespectarea obligațiilor impuse de art. 36, alin.1, lit. b) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. *** Prin sentința civilă nr. 1519/24.02.2016, Judecătoria Focșani a respins plângerea contravențională formulată de Constantinescu Claudia Cezarina și Carnabel Raemy Daniela, coproprietarele monumentului istoric cod LMI VN-II-m-B-06415 – Casa Macridescu din mun. Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 4, jud. Vrancea, obligând petentele la plata amenzilor contravenționale în cuantum de 8.000 de lei fiecare. Sentința civilă nr. 1519/24.02.2016 a fost atacată de petente cu apel în termenul prevăzut de lege. Prin Decizia Civilă nr. 190/21.02.2017, Tribunalul Vrancea – Secția a II-a civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, a admis apelul formulat de petente împotriva sentinței civile nr. 1519/24.02.2016, în sensul anulării proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravenției încheiate de către Direcția Județeană Cultură Vrancea și înlocuirii sancțiunii amenzilor contravenționale aplicate cu sancțiunea contravențională a avertismentului. Coproprietarele monumentului istoric Casa Macridescu, situat în mun. Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 4, jud. Vrancea, au fost sancționate de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea în data de 10.06.2015 cu amendă contravențională în valoare de 8.000 de lei fiecare pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de art. 36 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice”, se arată în comunicatul de presă.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.