Directorul Direcției Economice din cadrul CJ Vrancea, scos dator de instituție cu aproape 228 de mii de lei. Ce îi reproșează CJ

0
1105

Dumitru Diță, director executiv al Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Vrancea, a fost dat în judecată chiar de instituția în care își desfășoară activitatea, care îi solicită să scoată din portofel suma necesară acoperirii unui prejudiciu care datează din vremuri imemoriale. Procesul nu a fost deschis, așa cum s-ar crede, după înlocuirea polului de putere la CJ Vrancea, ci vechea conducere a instituției a fost cea care și-a luat inima în dinți și l-a scos pe Diță, eternul director executiv al Direcției Economice, responsabil pentru prejudiciul care de fapt a fost constatat de Curtea de Conturi. Urmarea a fost ca, la 7 ani de la emiterea deciziei de către Curtea de Conturi, CJ Vrancea să meargă la judecată, solicitând Tribunalului Vrancea „obligarea pârâtului la plata sumei de 227.966,25 lei, actualizată cu beneficiile nerealizate și majorările/ penalizările aferente, calculate până la data soluționării prezentei cauze”. Potrivit declarației de avere publicate în vara anului trecut, Diță nu ar sta prea prost la capitolul venituri. Nu are conturi și depozite bancare, plasamente sau investiții și nici datorii, dar în ultimul an fiscal (2019) a încasat un venit total de 122.058 lei din „activități corespunzătoare funcției de bază de director executiv”, la care s-au adăugat 18.312 lei – indemnizația de cenzor de la Agenția pentru Dezvoltare Regiunea Sud-Est, plus 23.364 lei de la Ministerul Finanțelor Publice – indemnizația de membru în Comisia de Avizare a Împrumuturilor la UAT. Întorcându-ne la proces, totul a plecat de la un audit efectuat în instituție, despre care Curtea de Conturi spunea că de fapt a fost plătit degeaba, întrucât „se substituia atribuțiilor de serviciu ale personalului entității auditate pe de o parte, iar pe de altă parte serviciul nu a fost prestat corespunzător”.

curte conturi cj - Directorul Direcției Economice din cadrul CJ Vrancea, scos dator de instituție cu aproape 228 de mii de lei. Ce îi reproșează CJ

În acțiunea de chemare în judecată CJ Vrancea scrie că a făcut tot ce i-a stat în putință ca, până în anul de grație 2020, să recupereze acei bani. Mai întâi a formulat plângere împotriva deciziei Camerei de Conturi Vrancea, însă Curtea de Conturi a României a fost de acord că UATJ Vrancea ar fi achitat nejustificat în anul 2012 „suma totală de 69.246,25 lei pentru elaborarea standardelor de audit financiar și implementarea sistemului de control intern; suma totală de 79.360 lei pentru prestarea de „servicii de consultanță la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea privind controlul, auditul financiar sau auditul de performanță executate de către organele Camerei de Conturi Vrancea pe parcursul anului 2012”. CJ Vrancea mai arată că nu s-a oprit aici. După ce și Curtea de Conturi a calculat prejudiciul ca fiind corect, a mers în instanță, însă și Curtea de Apel Galați a menținut măsurile dispuse de Camera de Conturi Vrancea, ceea ce însemna că banii trebuiau recuperați de undeva. „Președintele Consiliului Județean Vrancea (Marian Oprișan – n.r.) a dus la îndeplinire obligațiile prevăzute de către autoritatea de control, prin emiterea Dispoziției 221 din 31 mai 2017 care a stabilit persoanele responsabile de producerea prejudiciului constatat”. Numai că în urma unui proces, Curtea de Apel Galați a anulat dispoziția, care îl viza încă de pe atunci pe Dumitru Diță, iar astfel directorul a fost exonerat de plata prejudiciului, câștigând totodată și cheltuieli de judecată de la CJ Vrancea.

„Prinde orbul, scoate-i ochii”

În 2015, același Oprișan dispusese ca Dumitru Diță să analizeze care ar fi fost întinderea prejudiciului și să stabilească exact cine trebuie tras la răspundere, așa că a fost solicitat din nou un audit extern. „Având în vedere faptul că UATJ Vrancea s-a judecat definitiv cu societățile cu privire la recuperarea sumei de 227.966,25 lei, precum și cu … în calitate de persoană considerată responsabilă de producerea acestui prejudiciu, toate acțiunile în instanță formulate fiind respinse în mod definitiv, rezultă că singura posibilitate suplimentară a UATJ Vrancea de recuperare a acestui prejudiciu ar fi fost de la celelalte persoane considerate a fi responsabile de producerea lui și anume: … – vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea; … – Serviciul Juridic din cadrul Consiliului Județean Vrancea și … – Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Consiliului Județean Vrancea; … – vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea; … – Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Consiliului Județean Vrancea; … vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea; … – consilier superior în cadrul Compartimentului de Achiziții Publice al Consiliului Județean Vrancea; … – consilier juridic în cadrul Consiliului Județean Vrancea. Având în vedere că UATJ Vrancea nu mai poate contesta pe fond Decizia Curții de Conturi, iar termenul de prescripție pentru recuperarea prejudiciului de la celelalte persoane considerate a fi responsabile de producerea acestuia este prescris, considerăm că la acest moment, UATJ Vrancea nu mai are alte acțiuni administrative sau juridice disponibile a fi exercitate în vederea recuperării prejudiciului imputat”, se arăta în raportul auditorului extern, întocmit în aprilie 2020. De fapt, mai rămăsese ceva. În 2020, Dumitru Diță a fost însărcinat să arate, instituțional vorbind, cum a dus la îndeplinire dispoziția emisă în 2015, cum este evidențiat în contabilitate prejudiciul și care va fi modalitatea prin care decizia emisă în urmă cu 7 ani de Curtea de Conturi va fi dusă la îndeplinire. Aceasta în condițiile în care „nu rezulta modul în care domnul director al Direcției Economice și-a îndeplinit obligația de informare a ordonatorului de credite cu privire la existența debitului și cuantumul acestuia. …Prin adresa Direcției Economice nr 4100/13/03/2020, în calitate de director executiv, recunoaște că într-o primă fază a șters din contabilitate același prejudiciu. Prin urmare, s-a apreciat că și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu în acest caz, motiv pentru care a fost sesizată Comisia de disciplină. Considerăm că este responsabil pentru producerea prejudiciului reținut prin Decizia Curții de Conturi 43/2013, motivat de faptul că nu a respectat obligațiile impuse prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vrancea nr 504/10.12.2015, în sensul că nu a stabilit întinderea prejudiciului reținut prin decizia Curții de Conturi și nici nu a întreprins măsurile pentru identificarea persoanelor responsabile de producerea acestuia; a șters pentru o anumită perioadă contravaloarea prejudiciului din contabilitatea instituției, lucru care a împiedicat conducerea Consiliului Județean Vrancea să întreprindă și alte măsuri pentru recuperarea acestuia”, se arată în acțiunea introdusă de CJ Vrancea, unde se mai precizează că toate cele de mai sus îmbracă elementele răspunderii civile delictuale.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.