DSP Vrancea face angajări!

0
4579

Direcția de Sănătate Publică Vrancea recrutează personal contractual pe durată determinată. Pentru cel mult șase luni, cei interesați pot lucra în instituție pe unul dintre posturile de medic, asistent, chimist sau biochimist. Contractul de  muncă este cu  normă întreagă, iar încadrările se fac direct.

Sunt vacante posturi în cadrul Compartiment supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – 4 de medic specialist epidemiologie, 2 de asistent medical gradul principal specialitatea igienă și sănătate publică, 14 de asistent medical debutant, specialitatea igienă și sănătate publică sau generalist, plus un post asistent medical debutant specialitatea farmacie.

În cadrul Laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate publică-diagnostic microbiologic este vacant un post chimist principal, un post biochimist specialist, un post asistent medical principal specialitatea laborator și 2 posturi asistent medical specialitatea laborator.

Pe Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică-chimie sanitară/ toxicologie e vacant un post chimist specialist, iar pe Compartimentul evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă sunt vacante două posturi medic specialist igienă, 13 de asistenți medicali debutant specialitatea igienă și sănătate publică sau generalist.

Se fac angajări și pentru Compartimentul evaluare și promovare a sănătății -1 post referent de specialitate debutant.

Persoanele interesate vor depune următoarele documente: cerere adresată conducătorului    instituției, cu precizarea postului și a compartimentului, copia actului de identitate sau orice alt  document care atestă  identitatea, potrivit legii, după caz, copiile documentelor care să ateste  nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor, în copie, pentru posturile la care este prevăzută condiția de vechime în specialitate, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu  are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverința  medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel  mult  6  luni anterior  derulării procedurii de recrutare de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate, curriculum vitae.

În  cazul în care solicitanții nu dețin sau nu pot obține în timp util adeverințele medicale, persoanele selectate vor depune aceste documente ulterior”, se arată în anunț.

Documentele necesare trebuie depuse până pe data de 14 aprilie, ora 16.00, fie la sediul DSP Vrancea – Bulevardul Gării nr. 14, sau prin e-mail, la carmen.gheorghiu@aspvn.ro (cu mențiunea că trebuie solicitată confirmare de primire pentru mesaje).

În cazul în care vor fi depuse mai multe cereri de încadrare decât numărul posturilor disponibile, selecția candidaților se va face pe baza unui interviu, care se va organiza pe data de 15 aprilie. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0237/225979/330, e-mail carmen.gheorgiu@aspvn.ro”, se mai arată în anunț.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.