Focșănenii au la dispoziție o lună pentru depunerea cererilor pentru ajutorul de încălzire

0
136

Primăria Focșani anunță că, 20 noiembrie 2020 este termenul limită pentru depunerea cererilor pentru ajutorul de încălzire, fie că este vorba despre încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri. Cei care doresc să beneficieze de acest ajutor lunar din partea municipalității trebuie să depună o cerere însoțită de o serie de acte doveditoare, la sediul Primăriei Municipiului Focșani – Registratura Generală din Bulevardul Dimitrie Cantemir nr 1 bis. În același timp, ENET SA Focșani aduce în atenţia consumatorilor săi că, începând cu data de 20 octombrie 2020 primește cererile/declaratii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat conform OUG 70/2011. În acest caz, cererile pentru ajutorul de încălzire pentru locuințele cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și energie electrică se depun la Direcția de Asistență Socială Focșani din str. Cuza Vodă nr. 42.
Pe lângă cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, sunt necesare următoarele acte:
copie după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (B.I. sau C.I. cu adresa pentru imobilul pentru care se solicită ajutorul, respectiv certificat de naştere pentru copiii sub 14 ani);
• copie xerox după actul de proprietate, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de donaţie, contract cu clauză de abitaţie, contract de comodat – legalizat, contract de întreţinere sau împuternicire notarială din partea proprietarului cu privire la dreptul de folosinta a locuintei de catre solicitant;
• copie xerox după certificatul de inmatriculare a autoturismului (unde este cazul);
• adeverinţă eliberată de angajator cu salariul net pentru luna anterioară depunerii cererii – original;
• cupon pensie valabil pentru luna anterioară depunerii cererii – copie
• alte acte doveditoare privind veniturile realizate de titular şi membrii familiei acestuia, astfel cum sunt prevăzute în formularul de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere.

Pentru a beneficia de ajutor începând cu luna noiembrie 2020 cererile/declarații pe propria răspundere se primesc, completate, până pe data de 20 noiembrie 2020, inclusiv.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here