General Construct, „puiul” Metale Internațional, acuzată că încalcă legea. Obligată să desființeze o construcție, și-a „tras” în schimb o barieră și paznici

0
1447

Societatea General Construct, implicată mai nou într-un amplu proiect imobiliar ce presupune construirea unor blocuri de până la 8 etaje, este în postura de a fi executată silit de la o construcție pe care a ridicat-o în proximitatea terenului pe care ar vrea să dea drumul la investiție. Săptămâna trecută, instanța a admis o cerere de executare silită cerută de două societăți care au sediul în zona terenurilor deținute de General Construct (foste ale SC Construcții Montaj), după ce acestea s-au plâns instanței că le este blocat accesul în incinte. Între părți există mai multe procese legate de calea de acces la proprietățile respective, dat fiind că recent, General Construct a luat decizia de a îngrădi drumul de acces la terenuri prin amplasarea unui gard și a unei porți. Însă dintre aceste litigii, doar două s-au finalizat până acum: o ordonanță președințială și cererea de încuviințare a executării silite.

general construct 1 - General Construct, „puiul” Metale Internațional, acuzată că încalcă legea. Obligată să desființeze o construcție, și-a „tras” în schimb o barieră și paznici

Pe larg, executarea silită încuviințată de instanță prevede că în termen de până la maxim 10 zile, General Construct trebuie să sisteze lucrările de construcție care se efectuează pe calea de acces, să permită accesul celor două societăți – SC Sodiva Conf SRL și SC Grand Premio Edyl SRL, dar și să desființeze porțile și gardul. În schimb, chiar și cu această hotărâre definitivă și executorie, General Construct a adăugat o mică „protecție”: o barieră și o cabină cu paznici, plus camere de supraveghere, din care una bate în drumul public.

general construct 1 - General Construct, „puiul” Metale Internațional, acuzată că încalcă legea. Obligată să desființeze o construcție, și-a „tras” în schimb o barieră și paznici

Aceasta în condițiile în care executarea silită nu s-a pornit de-o dată, ci are în spate o hotărâre care trebuia respectată, pronunțată în apel de Tribunalul Vrancea la finele lunii iulie a acestui an. Hotărârea are caracter executor de la pronunțare – 23 iulie 2020, nefiind însă pusă în executare benevol, astfel că s-a trimis inclusiv somația de executare. Potrivit hotărârii publicate pe Rolii, cele două societăți „au solicitat pe calea procedurii ordonanței președințiale obligarea pârâtei la sistarea oricărei lucrări de construcție efectuate prin care se blochează accesul reclamantelor, obligarea să le permită reclamantelor accesul la proprietatea pe care o dețin în municipiul Focșani, desființarea porților, a gardului construit de pârâtă pe latura învecinată cu reclamanta și care închide accesul în imobilul proprietatea sa, în permiterea accesului reclamantelor la sediul social, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. … Sodiva Conf SRL are calitatea de proprietar al imobilelor situate în  Cotești, nr. 101 Focșani, pentru suprafața de 6,2 ha compus din teren și clădire, imobil care are ieșire la drumul publice ce aparține domeniului public al Municipiului Focșani. La 20 mai 2019, prin adresa nr. 31, pârâta le-a înștiințat pe reclamante că ar fi obținut un certificat de urbanism și ulterior autorizație de construcție 538/11.09.2018, fiind anunțate reclamantele că se va iniția construirea unei parcări în suprafață de 661 mp, compusă din cabină poartă și împrejmuire, edificii ce vor bloca complet accesul reclamantelor la proprietatea lor, fapt nelegal și prohibit de lege. S-a susținut faptul că din cercetarea planului urbanistic fond s-ar fi identificat parcela… intravilan Focșani, care ar fi fost translatată/ permutată/ repoziționată în mod complet nelegal de pârâtă cu aproximativ 7-8 m liniari, fiind eliberată cartea funciara pârâtei, susținându-se că s-ar fi urmărit scopul vădit de a le închide reclamantelor calea de acces. S-a indicat că masurile solicitate nu ar avea caracter definitiv iar permiterea accesului în propriul imobil este necesară pentru desfășurarea activității. S-a precizat că această locație este sediu cât și punct de lucru (constituit din linia de producții confecții, figurează cu 6 angajați și că în aceeași locație ființează și Grand Premio cu 4 angajați), iar în acest imobil, prin acest punct intrau și ieșeau regulat mașini de mare tonaj care asigurau aprovizionarea celor două societăți cu materialele necesare desfășurării activității și mașinile angajaților, care ar fi rămas „sechestrate” în incinta pârâtei, accesul fiind blocat de pârâtă. Au precizat că prin închiderea terenului ar fi afectat dreptul de proprietate al reclamantei cât și calitățile constructive ale terenului și implicit diminuată artificial valoarea economică a terenului, cu scopul de a forța la vânzarea acestuia la un preț derizoriu, susținându-se reaua credință ce ar fi dovedită”.

De menționat că inițial, procesul a fost pierdut de cele două societăți, însă apelul a schimbat tot. Apărarea General Construct, deținută în acest moment în pachet majoritar de omul de afaceri Valentin Răzmeriță, a fost aceea că „nu există nici vreo dovadă cu privire la existența dreptului de acces din strada Anghel Saligny… nu ar fi existat niciodată o cale de acces peste terenul de 661 mp la imobilele reclamantei sau foștilor proprietari”. În replică, cele două societăți au arătat – conform aceleiași surse, Rolii, că acea cale de acces „este de 25 de ani, alta nu există. …nu se poate nega o situație de notorietate cu puterea evidenței”. Ce e evidența în ziua de azi? Probabil a cântărit mult și o imagine surprinsă pe Google maps în 2012, legată de calea de acces în litigiu, fără poartă sau gard.

intrare - General Construct, „puiul” Metale Internațional, acuzată că încalcă legea. Obligată să desființeze o construcție, și-a „tras” în schimb o barieră și paznici

Prin sentința civilă pronunțată de Judecătoria Focșani a fost admisă excepția inadmisibilității și respinsă acțiunea ca inadmisibilă. În speță, reclamantele au susținut faptul că pârâta nu ar deține acte de proprietate pentru proprietatea intabulată la OCPI asupra suprafeței de 661 mp. În speță nu s-a făcut dovada că ar fi existat o cale de acces pentru terenul de 661 mp la imobilele reclamantei ori ale foștilor proprietari, fapt care a dus la promovarea acțiunii cu obiect principal servitute ce face obiectul dosarului …, până la soluționarea cărora reclamantele au solicitat admiterea ordonanței președințiale. …Pârâta intimată apare a fi demarat construcția unei porți și a unui gard pe un teren ce apare a fi confirmat ca fiind în proprietatea sa. Acest ultim element este conturat atât de înscrisurile depuse cât și de eliberarea unei autorizații de construcție de către o entitate statală abilitată. Tribunalul constată că a rezultat că terenul în discuție… apare a fi fost folosit ca drum de trecere de reclamante fără nicio stânjenire de la momentul dobândirii proprietății acestora și până la nivelul lunii mai a anului 2020. În plus, …nu rezultă că entitățile reclamante sau predecesoarele acestora să fi fost stânjenite în folosirea pentru trecere a acestei porțiuni de teren, nici de către entitatea pârâtă și nici de către alte terțe persoane. Tribunalul constată că pârâtele ar ajunge de la drumul public la proprietatea acestora prin traversarea terenului unei/ unor terțe persoane, fără a rezulta clar dacă aceasta este o simplă îngăduință (cum a susținut avocatul reclamantelor) fără garanții reale privind durata îngăduinței sau calitatea locului de trecere față de nevoile reclamantelor sau o pătrundere fără voia proprietarilor terți pe domeniile acestora. De asemenea, Tribunalul reține că față de construcția efectiv realizată/ în curs de realizare cât și față de petitul acțiunii, măsura dispusă de instanță este reversibilă. …În concret, Tribunalul reține că accesul în condiții normale la sediul societății reprezintă o chestiune esențială pentru derularea activității persoanei juridice. Cât timp acest acces nu se poate realiza în mod efectiv, rezultă urgența tranșării problemei litigioase în acest cadru procesual. …instanța de apel reține că nu a rezultat din probatoriul administrat că reclamantele ar avea alte căi deschise la drumul public sau că i s-ar fi conferit de către o terță parte un drept de trecere printr-o altă locație. În plus, faptul că terenul în discuție apare a fi fost folosit cu această destinație pentru un interval de timp considerabil reprezintă un element ce nu poate fi neglijat.

Tribunalul notează că partea pârâtă are la îndemână, pentru ipoteza în care dreptul său de proprietate va fi confirmat (și, în plus, nu se va reține un drept de trecere pentru fondul reclamantelor), căi de acțiune pentru repararea oricăror prejudicii cauzate de cererile adversarilor procesuali. Tribunalul va admite apelul, va schimba sentința civilă în sensul că va admite în parte cererea de ordonanță președințială, va obliga pe pârâta la sistarea oricăror lucrări de construcție prin care se blochează accesul reclamantelor, va obliga pe pârâtă să permită reclamantelor accesul la proprietatea reclamantelor din Focșani și va obliga pe pârâtă la desființarea porților, a gardului construit de pârâtă pe latura învecinată cu reclamantele și care închide accesul la proprietatea reclamantelor cu permiterea accesului reclamantelor la sediul lor”.

general construct 2 - General Construct, „puiul” Metale Internațional, acuzată că încalcă legea. Obligată să desființeze o construcție, și-a „tras” în schimb o barieră și paznici

De menționat că, în documentația transmisă la Agenția pentru Protecția Mediului pentru PUZ-ul „Zonă locuințe colective P+6 – P+8, dotări complementare și servicii” de pe Anghel Saligny, ai căror beneficiari sunt SC Metale Internațional și SC General Construct SA, se arată că terenul este „fostă zonă de baze de producție a societăților de construcții, cu acces din str Anghel Saligny prin drumuri private în care SC General Construct deține cote indivize de teren. Terenul are ca vecinătăți: la nord– drum privat, la sud – fosta zonă CF industrială – dezafectată, la est– teren liber proprietate privată, la vest – zonă locuințe individuale constituită în baza unor PUZ aprobate anterior. Accesul pe teren se realiza direct din str. Cotești, însă, urmare a unor operațiuni imobiliare, a fost obturat realizându-se numai dinspre str. Anghel Saligny printr-un drum aflat în partea de nord a amplasamentului, aflat în coproprietate cu alte societăți comerciale. Accesul pe lotul ce a generat PUZ se va face prin drumul privat pe care există servitute de trecere și care are prospect de 6 m”.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here