Implică-te! Până pe 24 decembrie, focșănenii pot participa la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

0
109

Primăria Focșani invită focșănenii să participe la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, prin completarea unui chestionar. Începând de azi și până pe 24 decembrie, focșănenii pot completa formularul tip la adresa (http://18.196.20.240/focsani/formular.php), intenția autorităților locale fiind aceea de a elabora un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă cât mai real și eficient, în baza răspunsurilor oferite. Completarea chestionarului online durează maxim cinci minute, iar datele obținute vor fi centralizate și folosite în scop statistic pentru o imagine cât mai corectă a numărului de persoane intervievate și distribuirea acestora pe categorii de vârsta și sex, numărului de călătorii realizat de către un locuitor al municipiului în decursul unei zile lucrătoare, numărul de autoturisme pe cap de locuitor, durata medie a unei călătorii și scopul acesteia (domiciliu, serviciu, cumpărături etc), precum și despre metoda de transport utilizată mai des în rândul populației (autoturism, bicicletă, transport public etc).
Chestionarul este structurat în trei părți principale referitoare la:
1. Informații generale privind mărimea gospodăriei, incluzând număr de persoane, autovehicule disponibile, nivelul veniturilor etc;
2. Informații caracteristice despre fiecare membru al gospodăriei, cum ar fi: vârsta, sexul, ocupația, deținerea permisului de conducere auto, locul de muncă sau de studiu etc;
3. Informații caracteristice privind deplasările efectuate de către fiecare membru al gospodăriei, în ziua precedentă, într-o perioadă de 24 de ore. Informațiile includ originea deplasării, destinația deplasării, ora de plecare și ora de sosire, modul de transport utilizat, scopul deplasării etc”, se arată într-un comunicat al Primăriei Focșani.
Demersul realizării acestui chestionar are legătură cu implementarea la nivelul municipiului a proiectului „Planificarea și managementul mobilității urbane durabile prin elaborarea PMUD”, finanțat din fonduri europene, în cadrul căruia va fi elaborat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru perioada 2021-2027.
Planul de Mobilitate Urbana Durabilă este un document strategic de politică publică ce are drept scop satisfacerea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și activităților economice în arealurile urbane sau metropolitane pentru o mai bună calitate a vieții, adresându-se tuturor formelor de transport din întreaga aglomerație urbană, cu precădere transportului public și privat, de marfă și de pasageri, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.
2. Extinderea cunoștințelor și abilităților personalului din Municipiul Focșani în vederea cunoașterii condiționalităților specifice pentru perioada de finanțare 2021-2027, a arhitecturii programelor operaționale și a oportunităților de finanțare, a procedurilor de prioritizare a proiectelor, de monitorizare a implementării PMUD și de evaluare a rezultatelor acestuia.
Prin PMUD vor fi definite strategii, politici, proiecte si priorități pentru un transport durabil, având drept scop susținerea unei creșteri economice sustenabile, inclusiv din punct de vedere social si al protecției mediului, în toate zonele urbane. PMUD va fi elaborat printr-o abordare transparentă şi participativă, în toate etapele fiind consultați toți actorii relevanți, cetățeni și reprezentanți ai societății civile, operatori de transport public și operatori economici din teritoriul studiat care au potențial major de atragere și generare a traficului.
Vor fi analizate și corelate informațiile obținute în procesul de elaborare cu cele conținute în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani și Planul Urbanistic General al Municipiului Focșani.
Prima etapă a elaborării constă în activitatea de colectare a datelor de mobilitate urbană, fiind necesară efectuarea interviurilor privind mobilitatea populației, pe un eșantion de minim 1% din numărul total al populației Municipiului Focșani utilizând anchetele origine-destinație, care presupun colectarea datelor de mobilitate.
Comportamentul de deplasare al cetățenilor este influențat de o serie de factori de natură socio-economică și demografică, precum: vârsta, venitul, deținerea permisului de conducere, deținerea de vehicule etc”, este explicat în același comunicat.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.