Încep evaluările naționale. Primii cu emoții, elevii de clasa a II-a

0
265

Săptămâna aceasta începe evaluarea naţională 2015, primii care vor susţine probele din cadrul acesteia fiind elevii de clasa a II-a. Astfel, pentru elevii de clasa a II-a primul test are loc luni, 18 mai, şi vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise. Marţi, 19 mai, elevii vor susţine al doilea test care vizează competenţele de receptare a mesajelor citite şi al treilea este testul la matematică, ce va fi susţinut pe 20 mai. Fiecare test durează 30 de minute, iar unităţile de învăţământ îşi stabilesc singure ora la care are loc acesta, în funcţie de orarul elevilor.

În următoarele două săptămâni, elevii de la clasele a IV-a şi a VI-a vor susţine la rândul lor testările naţionale. Elevii de clasa a IV-a vor fi testaţi la limba română – pe 26 mai şi la matematică – pe 27 mai, iar cei de-a VI-a la limbă şi comunicare – pe 2 iunie şi matematică şi ştiinţe ale naturii – pe 3 iunie. Durata testului la clasele a IV-a şi a VI-a va fi de 60 minute.

Evaluarea testelor pentru fiecare din clasele a II-a, a IV-a, a VI-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test de la clasa respectivă.

Directorul unităţii de învăţământ asigură încărcarea rezultatelor testelor în aplicaţia informatică dedicată şi transmite fişele de evaluare şi testele către cadrele didactice de la clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a, în vederea analizării rezultatelor cu elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai elevului.

Până la sfârşitul anului şcolar, fişele de evaluare şi testele pentru EN-2015 ale elevilor fiecărei clase se depun, de către cadrele didactice, la secretariatul unităţii de învăţământ.

Rezultatele individuale obţinute la EN-2015 nu se afişează, nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune şi informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. Cheltuielile materiale de organizare şi de desfăşurare a EN-2015 se suportă de unitatea de învăţământ din finanţarea de bază/complementară în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Evaluările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a au fost introduse din anul şcolar 2013-2014.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.