Înscrierile în clasa pregătitoare s-au prelungit până pe 7 iulie. Dosarele pot fi transmise online sau pot fi depuse la secretariat

0
48

Modificări în calendarul înscrierilor la clasa pregătitoare, odată cu publicarea unui ordin al ministrului Educației și Cercetării. Potrivit actului normativ, până în data de 7 iulie se pot face înscrieri în clasa pregătitoare atât pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, cât și pentru cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie.

În cazul micuților care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august, „părinții completeazǎ cererea-tip de înscriere online sau o descarcǎ din aplicația informatică să o completeze și să o transmită la unitatea de învățământ, împreună cu documentele doveditoare și cu o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate. Transmiterea documentelor la unitatea de învățământ se poate face pe e-mail sau prin poștă. Părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învățământ cererea-tip de înscriere, respectiv documentele doveditoare”, se arată într-un anunț al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.

Părinții ai căror copii au frecventat gradiniţa și care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie trebuie să completeze cererea-tip adresată unității de învățământ cu nivel preșcolar pe care copilul a frecventat-o, pe care o poate trimite pe e-mail, prin poștă sau pe care o poate depune direct la sediul unității școlare. Însă, potrivit ordinului de ministru, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar va fi cea care eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau de înscriere în grupa mare.

Dacǎ nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate, părintele completează cererea-tip adresată Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, pe care o poate trimite pe e-mail, prin poștă sau pe care o poate depune direct la sediul instituției menționate. În urma unei programări la sediul CJRAE, respectiv a evaluării dezvoltării copilului, se eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau de înscriere în grupa mare.

După obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, părintele poate să completeze cererea-tip de înscriere, online sau sǎ o descarce din aplicația informatică, să o completeze și să o transmită la unitatea de învățământ, împreună cu documentele doveditoare și cu o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate. Transmiterea documentelor la unitatea de învățământ se poate face pe e-mail sau prin poștă. Părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învățământ cererea-tip de înscriere, respectiv documentele doveditoare”, precizează IȘJ Vrancea.

Sunt însă descrise și explicate și alte situații, care de asemenea vor fi analizate şi soluţionate de comisia judeţeanǎ. Astfel, vor beneficia de consilierea CJRAE pǎrinţii copiilor care revin din alte sisteme educaţionale, care diferǎ de sistemul educational românesc, precum și cei ai căror micuți împlinesc 6 ani în intervalul 31 decembrie anul în curs – 28 februarie anul urmǎtor. Totodată, vor fi analizate şi soluţionate de comisia judeţeanǎ cererile de amânare a înscrierii în clasa pregǎtitoare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani pânǎ la 31 august, dar care au probleme grave de sǎnǎtate, dovedite prin acte medicale.

După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face după următorul calendar:

a) prima etapă (8 – 20 iulie) – repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse folosind aplicația informatică și în baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare;

b) a doua etapă (21 – 31 iulie) – este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive.

Între 1 și 4 septembrie se realizează centralizarea și soluționarea, de către inspectoratele școlare, a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Tot în această perioadă inspectoratele școlare vor soluționa și alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar.

În situația transmiterii documentelor pe e-mail, prin poștă, cu confirmare de primire, documentele care au stat la baza înscrierii în clasa pregătitoare vor fi solicitate și în format fizic, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă”, prevede actul normativ.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here