Inspectoratul Școlar Vrancea scoate la concurs 16 posturi de director

0
289

Inspectoratul Școlar Vrancea anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în instituțiile de învățământ din județul nostru, inclusiv în cele de învățământ special și în centrele școlare pentru educație incluzivă. Cadrele didactice interesate își pot depune documentele de înscriere începând de marți (28 iunie) și până pe data de 17 iulie, urmând ca rezultatele concursului de dosare să fie afișate pe 28 iulie. De asemenea, potrivit calendarului, candidații vor susține proba scrisă pe data de 8 septembrie.

Conform Calendarului concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat – sesiunea iunie – octombrie 2022, în perioada 28 iunie–17 iulie 2022 se depun dosarele de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată. În perioada 18-21 iulie 2022 sunt evaluate dosarele de înscriere, în 22 iulie 2022 este afișată lista candidaților admiși la evaluarea dosarelor (după care sunt remediate eventualele erori la etapa de înscriere), iar în data de 28 iulie 2022 este afișată lista finală a candidaților admiși la evaluarea dosarelor. În data de 8 septembrie 2022 se desfășoară proba scrisă a concursului și se afișează rezultatele, urmată de depunerea (8-9 septembrie 2022), soluționarea contestațiilor la proba scrisă (12-13 septembrie 2022) și afișarea rezultatelor finale la proba scrisă (13 septembrie 2022). În perioada 14-18 septembrie 2022 se înregistrează opțiunile candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune/i, se depun documentele pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare. 1 august – 6 septembrie 2022 ISJ Vrancea transmite solicitările de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților, după care, în perioada 19-20 septembrie 2022 sunt constituite comisiile pentru proba de interviu și pe 21 septembrie 2022 se va publica graficul de desfășurare a interviului. În perioada 22-29 sepembrie 2022 se desfășoară proba de interviu a concursului, în paralel cu depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu (23-30 septembrie 2022).

În data de 3 octombrie 2022, candidații declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ își vor exprima opțiunile, iar în 4 octombrie 2022 sunt validate rezultatele finale. În 5 octombrie 2022 sunt emise deciziile de numire. Potrivit metodologiei, pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

1) sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare;

2) sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

3) au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

4) au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/ inspectorate școlare/ casele corpului didactic/ Palatul Național al Copiilor/ Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

5) nu au fost sancționate disciplinar în anul current și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/ inspectorate școlare/ casele corpului didactic/ Palatul Național al Copiilor/ Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

7) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

8) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) din metodologie, obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate. Cadrul didactic care nu are un calificativ anual complet, iar pe durata unui an școlar a ocupat temporar atât funcții de conducere sau de îndrumare și control, cât și funcții didactice de predare, prezintă calificativele parțiale obținute în urma evaluării activității desfășurate în toate aceste funcții, în condițiile în care fiecare calificativ parțial este ,,foarte bine”.  La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, lista cu funcțiile vacante și documentele necesare înscrierii la concurs poate fi consultată începând cu data de 27 iunie 2022, accesând site-ul ISJ Vrancea la secțiunea Management Instituțional, precum și la Noutăți.

Dacă ai fost martorul unui eveniment care ar putea deveni o știre, ne poți contacta pentru a trimite sesizări, fotografii sau imagini video, pe adresa de email: redactie@jurnaldevrancea.ro, pe WhatsApp 0770 430 588 sau pe contul nostru de Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.