Investiție performantă la Tehmoprod CCIA S.R.L.

0
27

TEHMOPROD CCIA  S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul: „INVESTIȚIE PERFORMANTĂ LA TEHMOPROD CCIA  S.R.L.”, cod SMIS 131537, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa  prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții: 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1.A Microîntreprinderi, Apelul de proiecte: POR/604/2/1

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.402.071,13 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 947.870,77 lei, unde 805.690,16 lei reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, suma de 142.180,61 lei din Bugetul Național, iar suma de 230.340,26 lei reprezintă contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și suma de 223.860,10 lei reprezintă Valoarea neeligibilă inclusiv TVA

Localizare proiect: Proiectul se va implementa în Jud. Vrancea, Mun. Focșani, Sos. Galați, km 5, tarla 1, parcela 235

Obiectivul general al proiectului este dotarea cu echipamente performante, pentru realizarea de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Achiziția de noi echipamente
  • Crearea a 5 noi locuri de muncă permanente
  • Utilizarea surselor regenerabile de energie

Perioada de implementare a proiectului este de 26 luni, respectiv de la data de 01.07.2019 până la data de 31.08.2021.

Informații suplimentare se pot obține la TEHMOPROD CCIA  S.R.L., București, sect. 1, str. Lt. Radu Beller, nr. 25, et. 02, ap. 05, C.P.: 011702, persoana de contact: Rotaru Vladimir-Mihail, tel./e-mail: 0746.914.467 / vladimir.rotaru@tehmoprod.ro

21 Anunt de presa demarare proiect Tehmoprod ADR SE - Investiție performantă la Tehmoprod CCIA S.R.L.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.