Judecătoria Focșani, la bilanț: fiecare dintre magistrații instanței a avut de soluționat peste 1.600 de dosare

0
351

Judecătoria Focșani a funcționat anul trecut la mai puțin de jumătate din cât prevede schema de personal în ceea ce privește posturile de magistrați, însă aceasta nu a însemnat că volumul de muncă a „iertat” pe cineva. Săptămâna aceasta s-a tras linie în ceea ce privește activitatea instanței pe 2020, ședința de bilanț având loc în cadrul Adunării Generale a magistraților din cadrul Judecătoriei Focșani, în conformitate Regulamentul de Ordine Interioară, în prezența personalului auxiliar al instanţei și cu invitaţi din partea conducerii Tribunalului Vrancea. Vremurile nu sunt tocmai cele mai fericite, însă din cifre rezultă că activitatea judecătorilor și a personalului auxiliar din cadrul acestei instanțe nu a fost pusă nicio clipă pe pauză. Judecătoria Focșani are prevăzută o schemă de 30 posturi de judecător pe statul de funcţii (un post fiind obţinut în anul 2019 pe perioadă nedeterminată), din care două sunt funcţiile de conducere (președinte – judecător Ionel Iulian Păun, vicepreședinte – judecător Constantin Cătălin Crăciun), iar restul de 28 sunt funcţii de execuţie, în care sunt cuprinse și cele două functii de preşedinţi de secţie. La prima vedere ar părea că din numărul total de posturi ar fi ocupate 20, însă în realitate un judecător se află în concediu pentru creşterea copilului, un al doilea judecător este delegat pe funcţia de preşedinte la Judecătoria Panciu din aprilie 2019, în timp ce alți patru judecători sunt stagiari din promoţia ianuarie 2021, aceștia având competență să soluționeze doar anumite cauze. „Astăzi, Judecătoria Focșani, dintr-o schemă aprobată de 30 judecători, funcţionează efectiv cu un număr de 14 judecători definitivi (din care 9 pe Secţia civilă şi 5 pe Secţia Penală), putându-se afirma fără dubii că se află într-o situaţie îngrijorătoare şi nu dispune de resursele umane necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a actului de justiţie, dar prin eforturi constante şi suprasolicitare va încerca să dezvolte în continuarea un management de echipă, pe responsabilități partajate și asumate, să conlucreze pentru obţinerea rezultatelor scontate și realizarea la timp a unui act de justiţie de calitate”, se arată în sinteza bilanțului privind activitatea Judecătoriei Focșani, transmisă redacției noastre. Potrivit bilanțului, la Judecătoria Focşani au fost rulate anul trecut nu mai puțin de 29.645 dosare, din care 23.536 dosare civile şi 6.109 dosare penale. Este cel mai mare număr de dosare rulate în ultimii 6 ani, iar cele mai multe cauze, 18.676, sunt cauze nou intrate în cursul întregului an. Cu aceste cifre, calculele au arătat că anul trecut încărcătura pe fiecare judecător a fost în medie de 1.665,4 dosare (față de volumul optim de 686 dosare), iar încărcătura pe fiecare grefier a fost în medie de 1.029,73 dosare, cu mult peste media de 331 dosare prevăzută prin Programul pentru stabilirea volumului optim de muncă şi asigurarea calităţii activităţii în instanţe, pentru grefieri. În cele 12 luni ale anului, judecătorii acestei instanțe au pronunțat în total 17.165 de hotărâri, dintre care doar 2.006 au fost atacate cu apel/ recurs/ contestaţie. „Pe cale de consecință, înseamnă că un procent de circa 88,31% din hotărâri sunt, în principiu, de natură să mulțumească petenții care au apelat la justiție, fie pentru ca li s-a răspuns în mod corect și potrivit așteptărilor lor subiective problemei de drept dedusa judecății, fie că argumentarea instanței i-a convins de corectitudinea soluției.
Din numărul total de hotărâri pronunțate s-au desființat ori modificat în căile de atac 608 hotărâri, rezultând astfel un indice de casare sau modificare de 3,54%, raportat la numărul hotărârilor pronunțate”, se mai arată în bilanț. Este adevărat, volumul de activitate se menține ridicat de câțiva ani atât pentru judecători, cât şi pentru personalul auxiliar de specialitate, însă situația devine din ce în ce mai acută odată cu trecerea timpului, motiv pentru care conducerea Judecătoriei Focșani și-a stabilit o serie de demersuri pe care urmează a le face: „Obiectivele anului 2021 sunt centrate în jurul următoarelor idei:
1. Continuarea demersurilor către forurile competente (CSM, Curtea de Apel Galaţi, Tribunalul Vrancea) pentru remedierea problemei de personal prin ocuparea posturilor vacante prin transfer/ delegare/ detaşare, în sensul emiterii unei circulare către toate instanţele din raza Curţii de Apel Galaţi, dar şi din ţară, ţinând cont de prevederile Legii nr. 304/2004 şi Regulamentul privind transferal, detasarea şi delegarea judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru Judecători a CSM, în scopul informării judecătorilor interesaţi.
2. Folosirea la randament maxim a resurselor umane și materiale prin realizarea echilibrului necesar între volumul de activitate şi resursele materiale și umane disponibile;
3. Creşterea şi echilibrarea schemei personalului auxiliar de specialitate, precum și profesionalizarea acestei categorii;
4. Asigurarea resursele materiale şi umane necesare realizării unui act de justiţie caracterizat prin eficienţă şi calitate, pentru ca, potenţându-le ulterior, să facă posibilă atingerea obiectivelor stabilite, într-un interval optim de timp;
5. Creşterea celerităţii în activitatea de judecată și îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie prin reducerea semnificativă a duratei de soluţionare a proceselor și redactarea hotărârilor judecătoreşti în termenele legale de 30, 60 sau chiar 90 zile;
6. Eliminarea erorilor din activitatea curentă, prin creşterea gradului de profesionalizare şi a celui de perfecţionare și atenta repartizare a sarcinilor.
7. Exercitarea planificată a funcţiei de control preventiv şi corectiv pe pe palierul respectării obligaţiilor legale şi regulamentare.
8. Creşterea rolului de colaborare și comunicare între compartimentele ce se regăsesc la nivelul instanţei, dar şi al instanţelor ierarhice superioare, precum și cu institutiile partenere”.

 

 

Dacă ai fost martorul unui eveniment care ar putea deveni o știre, ne poți contacta pentru a trimite sesizări, fotografii sau imagini video, pe adresa de email: redactie@jurnaldevrancea.ro, pe WhatsApp 0770 430 588 sau pe contul nostru de Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.