Lansare proiect „UNIȚI PENTRU COMUNITATE – parteneriat eficient pentru dezvoltarea locală integrată în Municipiul Focșani” POCU/390/5/1/123528

0
118

Beneficiar: Asociația Grupul de Actiune Locala Unirea Focșani

Valoarea proiectului:1.393.636,50 lei (finantare prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020)

Asociația Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani a semnat, în data de 04.10.2018, Contractul de Finanțare pentru proiectul “UNIȚI PENTRU COMUNITATE – parteneriat eficient pentru dezvoltarea locală integrată în Municipiul Focșani”, în cadrul apelului de proiect POCU/390/5/1/Reducerea numarului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de săracie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Proiectul se va desfășura pe durata a 60 luni, iar valoarea proiectului este 100% din fondurile nerambursabile ale Uniunii Europene, anume din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului

Creșterea capacității și susținerea activității GAL Unirea Focșani, în vederea pregătirii pentru procesul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală DLRC și îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, în conformitate cu prevederile art. 34 al Regulamentului (EU) Nr. 1303/2013,până la 31 decembrie 2023.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Creșterea capacității GAL Unirea Focșani de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Focșani, până la 31 decembrie 2023.
  2. Dezvoltarea și organizarea a 2 apelurilor de selecție de proiecte (selecția fișelor de proiect), până în luna august 2019; monitorizarea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legatură cu strategia respectivă.

Proiectul urmăreşte sa mobilizeze și să implice,  pe o perioadă de 5 ani, 2 comunități dezavantajate identificate pe raza Municipiului Focșani, precum și organizații locale publice și private relevante la nivel local, județean sau național, pentru a face pași concreți spre dezvoltarea acestor doua comunități într-un mod mai inteligent, mai durabil și mai favorabil incluziunii, în concordanță cu Strategia Europa 2020.

Ne propunem dezvoltarea resursei umane relevante pentru GAL, prin consolidarea capacității actorilor locali interesați de a dezvolta și implementa operațiuni relevante, care contribuie la SDL, în paralel cu promovarea capacităților lor de management al proiectelor (furnizare de cursuri pentru actori locali potențiali beneficiari de finanțare în cadrul implementării SDL.

Dintre rezultatele previzionate, menţionăm animarea celor 2 comunităţi din zonele urbane marginalizate, prin 8 întalniri cu un număr total  de minim 300 persoane informate, dezvoltarea competenţelor angajatilor, membrilor GAL si potenţialilor beneficiari pentru minim 90 de persoane participante la 5 module de curs, 25 de apeluri de selecţie si 25 de fişe de proiect verificate, minim 10 module/sesiuni de sprijin pentru minim 20 de participanţi, beneficiari privind depunerea proiectelor, minim 13 proiecte POCU depuse, minim 12 proiecte POR depuse, minim 44 rapoarte de monitorizare a proiectelor POR-POCU.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Persoana de contact: Rodica Davidean, manager

E-mail: galunireafocsani@yahoo.com

Web: www.galunireafocsani.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here