Lansarea proiectului „INOVAREA DOMENIULUI DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII NEDIBICONS SRL”

0
49

NEDIBICONS S.R.L., cu sediul în Milcovul, România, Str. – nr. -, Sat Lămoteti, județul Vrancea , în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “INOVAREA DOMENIULUI DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII NEDIBICONS SRL, cod MySMIS 132056, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară : “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului anteprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin incubatoare de afaceri, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar

Valoarea totală a proiectului este de 1,327,536.09 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 879,156.48 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă diversificarea activității prin achiziția de utilaje pentru lucrări de pregătire a terenului, dezvoltarea unui nou domeniu de activitate, cel de lucrări de pregătire a terenului, în scopul demarării activității pe o nouă piață și în scopul creșterii gradului de competitivitate al întreprinderii. Pentru a dezvolta această nouă activitate și pentru a diversifică domeniul în care societatea activează în prezent, se vor desfășura conform cod CAEN 4312 – Lucrări de pregătire a terenului –aceste acțiuni generând avantaje multiple în direcția progresului și expansiunii Nedibicons S.R.L. Piața construcțiilor pe care societatea o vizează se află în plină expansiune, garantându-se astfel o piață de desfacere amplă pentru lucrările de pregătire a terenului, prezentând o mare adresabilitate, atât în sfera clienților din domeniul instituțiilor publice, cât și în cea a firmelor private. Prin achiziția de utilaje și echipamente inovatoare, societatea își va asigura baza logistică necesară pentru a pătrunde pe piața de profil specifică execuției lucrărilor de pregătire a terenului, însușindu-și astfel inovarea de proces și serviciu prin diversificarea activității existente.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Dezvoltarea și diversificarea bazei logistice a NEDIBICONS S.R.L. pentru a contura fluxul tehnologic de execuție a lucrărilor de pregătire a terenului prin achiziționarea de echipamente și utilaje specifice activității și investiției propuse.

În vederea asigurării disponibilității tehnice pentru debutul societății în domeniul execuției lucrărilor de pregătire a terenului, investiția presupune achiziționarea de utilaje și echipamente specifice (1 buldoexcavator, 1 miniexcavator, 1mini încarcator frontal, 1 container organizare șantier, 1 kit fotovoltaic) cu ajutorul cărora se pun bazele logistice pentru noul domeniu de activitate vizat.

  1. Dezvoltarea forței de muncă prin creșterea numărului mediu de salariați cu 5 ai societății Nedibicons S.R.L. (prin raportare la anul 2018), ca urmare a implementării proiectului investițional propus spre finanțare.

Dezvoltarea resurselor umane prin creșterea numărului de salariați de la 4 la 9, va face posibilă integrarea noului domeniu de activitate specific investiției, astfel încât serviciile oferite să fie prestate în mod optim, eficient, conform normelor metodologice în vigoare la ora actuală.

  1. Creșterea nivelului de competitivitate că urmare a diversificării activității societății NEDIBICONS.

Având în vedere competiția însemnată de pe piață construcțiilor, pentru a dovedi reziliența, societatea își va asigura o poziționare strategică prin diferențierea lucrărilor de pregătire a terenului executate, de cele ale competitorilor. Dezvoltarea acestei activități, vizează, în mod direct, creșterea nivelului de competitivitate, avantajul major fiind reprezentat de achiziția de utilaje și echipamente inovative, de ultima generație, cu un nivel înalt de performanță și precizie.

Durata de implementare a proiectului este de 28  luni:  respectiv de la data 29.07.2019 până la data 31.08.2021

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la:

Nume persoană de contact: Nelu Dima

Funcţie: Administrator

Tel.: 0762279963, E-mail: nedibicons@yahoo.com

Dacă ai fost martorul unui eveniment care ar putea deveni o știre, ne poți contacta pentru a trimite sesizări, fotografii sau imagini video, pe adresa de email: redactie@jurnaldevrancea.ro, pe WhatsApp 0770 430 588 sau pe contul nostru de Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.