LIVE: Dezbaterile din Consiliul Local Focșani! Ce proiecte se adoptă azi și cum votează consilierii

0
188
Jurnal de Vrancea transmite joi, începând cu ora 16.00, ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Focșani.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt mai multe puncte de interes pentru municipiului Focșani, inclusive o serie de proiecte controversate, care au picat la ședințele precedente prin abținerea la vot a consilierilor PNL. Dezbaterile din plen sunt transmise integral de Jurnal de Vrancea.

partea2

partea1

Iată ordinea de zi a ședinței:

1. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2017;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Focșani Caporalului cls. A III-a Puiu Constantin;
Iniţiator: consilier local Gongu Emanuel

3. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Focșani sportivei Danțiș Mirela;
Iniţiatori: consilieri locali Gongu Emanuel, Mihai Petruț

4. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate partial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe semestrul I 2017, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 1 și 2 și anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 224/2017 privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017, a sumei 55,30 mii lei pentru premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare pe discipline – faza națională, organizate în perioada iunie 2016 – iunie 2017; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 36/2015 din 31.07.2017 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către S.C. ENET S.A. Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017 reprezentând cheltuieli aferente proiectului Erasmus+ European Youth Training derulat de Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia Focșani în perioada 23 septembrie – 21 octombrie 2017;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 92/28.03.2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului precedent, cu modificările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2017;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primăriei municipiului Focșani, în aparatul permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani, precum și în cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 276/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/2015 pentru însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 302/2006 privind aprobarea delegării dreptului de administrare către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani asupra clădirilor și terenurilor aferente ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani, în care acestea funcționează, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a unui imobil compus din clădire și teren în suprafață de 1277,00 mp, situat în municipiul Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T 80, P 4628 și a căii de acces aferentă acestui imobil în suprafață de 352,00 mp T 81, P 4638;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 160/2006 privind aprobarea dării în administrare către Direcția Pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Vrancea, a terenului aparținând domeniului public al municipiului Focșani, în suprafață de 1500 mp. situat pe teritoriul administrativ al municipiului Focșani, tarlaua 72, parcela 373, în vederea amplasării unei instalații de lansare a rachetelor antigrindină, pe durata existenței obiectivului;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local a municipiului Focșani nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind cooperarea Municipiului Focșani cu Asociația Culturală Estica, în calitate de co-organizator al celei de a doua ediții a „Focșani Blues Festival” în perioada 8-10.09.2017;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 14,50 mp., situat în Focșani, str. Pct. Grigorscu nr. 14, bl. 14, sc. 2, ap. 23, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea domnului Serea Ionel;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 3,50 mp., situat în Focșani, str. Dornei nr. 6, bl. 6, ap. 1, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea doamnei Bercariu Monica Gabriela;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 57,50 m.l., către ENGIE ROMÂNIA SA – DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 76,00 mp situat în Focșani, Aleea Echității nr. 25A, județul Vrancea, T. 204, P % 11172 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Asociația „VRANCEA PENTRU TOȚI”;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 10,81 mp situat în Focșani, Str. Duiliu Zamfirescu nr. 5, ap. 1, județul Vrancea, T. 92, P. % 5275 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Bordea Mădălina Gabriela;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2017 privind aprobarea listei de priorități;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

25. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

26. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată și modificată;
Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

27. proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințe sociale, precum și actele necesare pentru depunerea dosarului de locuință socială;
Iniţiator: Viceprimar Marius Eusebiu Iorga

28. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 396/2016 privind reglementarea circulației rutiere pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Focșani, modificată prin HCL nr. 149/2017;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 9 autorizații taxi disponibile, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, pe raza municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 100/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, modificată prin HCL nr. 180/2014, HCL nr. 395/2016 și HCL nr. 63/2017;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 9091/09.02.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 1007 mp pentru construire locuință, anexă și împrejmuire” Focșani, extravilan, str. Cuza Vodă, T 30, P 153, nr. cad. 10092/1N;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 41149/12.06.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Retail Park Focșani și împrjmuire” Focșani, generat de imobilele amplasate în str. Brăilei nr. 102, nr. cad. 9826N și 777/4N;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind aprobarea înființării și alegerii formei de gestiune a Serviciului public de salubrizare în municipiul Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 30/2014 privind asocierea Municipiului Focșani prin Consiliul local Focșani cu Comuna Golești prin Consiliul local al comunei Golești, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea, cu modificările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 31/2014 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea de a delega gestiunea serviciului de salubrizare menajeră de pe raza administrativă a municipiului Focșani precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului local al municipiului Focșani în acest domeniu, cu modificările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind aprobarea transferului fără plată a bunurilor necesare desfășurării activității de salubritate stradală de la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani la S.C. CUP Salubritate S.A. Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre privind trecerea personalului care realizează activitatea de salubrizare stradală de la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani la S.C. CUP Salubritate S.A. Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 102/2001, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

40. proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea de a delega gestiunea serviciului de iluminat public în municipiul Focșani, precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului local al municipiului Focșani în acest domeniu;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

41. proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea să exercite dreptul de a pune la dispoziție sistemul de utilități publice aferent serviciului de iluminat public în municipiul Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

42. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de preluare a Stației de asfalt din patrimoniul CUP SALUBRITATE S.A. Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

43. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

44. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC ENET SA Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

45. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

46. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 93/2017 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017;
Iniţiatori: consilieri locali: Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Alin, Drumea Alina, Filimon Ionuț, Maria-Panaite Irina Anca, Tănase Neculai

Secțiunea a II-a – rapoarte, informări

1. Raport privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap în semestrul I al anului 2017, asistenți care lucrează în baza contractului de muncă încheiat cu Primăria municipiului Focșani;

2. Informare privind obligaţiile prevăzute în Legea nr. 184/2016 de completare și actualizare a Formularelor de intergritate aferente procedurilor de atribuire derulate în SEAP.

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.