LIVE VIDEO: Ședința extraordinară a Consiliului Local Focșani! Ce proiecte se adoptă azi și cum votează consilierii

0
187

Partea 2

Jurnal de Vrancea transmite miercuri, începând cu ora 16:00, ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Focșani.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt un număr de 14 proiecte de interes pentru municipiului Focșani, inclusiv o serie de proiecte, care au picat la ședințele precedente prin abținerea la vot a consilierilor PNL. Dezbaterile din plen sunt transmise integral de Jurnal de Vrancea.

Ordinea de zi a ședinței de miercuri, 11 octombrie 2017:

1. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, a sectoarelor de drumuri naționale DN 2 km 180+220 – km 188+390, DN 2D km 0+000 – km 2+552, DN 23 km 0+000 – km 5+025 și DN 23A km 0+000 – km 1+500, împreună cu terenurile aferente, până la emiterea ordinului de începere a lucrărilor în cadrul Proiectului „Remodelarea arterei formată din Calea Munteniei și Calea Moldovei, astfel încât să corespundă nevoilor urbane”;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind schimbarea destinației construcției „Tribună teren sport” situată în Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, aflată în administrarea Liceului cu Program Sportiv Focșani, întrucât nu mai este necesară activității de învățământ;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotarâre privind schimbarea destinației construcției C2 situată în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 48, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, aflată în administrarea Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani, întrucât nu mai este necesară activității de învățământ;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 11,00 mp situat în Focșani, Str. Bucegi nr. 4, județul Vrancea, T. 191, P. 10472% ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnii Sima Adrian și Florica;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe perioada existenței construcției, către Asociația „Ștefan cel Mare și Sfânt – suflete pentru suflete” a terenului situat în Focșani, Aleea Parc, Tarlaua 204, parcela 1168 Cc, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea amenajării unui imobil cu destinația de „Centru educațional pentru copii, din Cartierul Sud – Focșani”;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2017 privind aprobarea listei de priorități;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

11. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

12. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Focșani a imobilului compus din clădire și teren în suprafață de 1277,00 mp., situat în municipiul Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T 80, P 4628 și a căii de acces aferentă acestui imobil în suprafață de 352,00 mp. T 81, P 4638;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2017;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.