Noi detalii despre concursul pentru șefia Inspectoratului Școlar Vrancea!

0
322

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează, în perioada 11-13 mai, a patra sesiune de concurs pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general în mai multe județe între care se află și  Vrancea, după trei sesiuni posturile rămânând vacante.

Dosarele de înscriere la noul concurs pot fi depuse, în intervalul 18-26 aprilie 2016, la sediile celor şase inspectorate şcolare, iar probele vor avea loc la sediul Ministerului Educaţiei.

Potrivit MENCS, pentru ocuparea acestor funcţii poate candida orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

  • este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
  • este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;
  • este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
  • are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
  • a obţinut calificativul  „foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
  • are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
  • nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  •   este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale;
  • nu a împlinit vârsta standard de pensionare la data susţinerii concursului.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general cuprinde trei probe:  evaluarea Curriculumului Vitae (se analizează şi se evaluează rezultatele obţinute în educaţie şi formare, aptitudinile şi competenţele personale); rezolvarea unui test-grilă utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute şi susţinerea interviului în faţa comisiei de concurs.

În condiţiile în care, după finalizarea concursului, rămân vacante funcţii de inspector şcolar general, de inspector şcolar general adjunct şi de director al casei corpului didactic, pentru prima dată, nu pot ocupa aceste funcţii, prin detaşare în interesul învăţământului până la organizarea unui nou concurs, persoanele care, până la organizarea concursului, au ocupat funcţii de conducere în inspectoratele şcolare sau în casele corpului didactic şi nu au participat la concurs şi persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu l-au promovat, a declarat pentru News.ro, purtătorul de cuvânt al MENCS, Mirabela Amarandei.

Metodologia de concurs, bibliografia, modelul de CV Europass, declaraţia pe propria răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa postului şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul MENCS, cât şi la sediul fiecărui inspectorat şcolar judeţean.

Posturile de inspector şcolar general din judeţele Bihor, Buzău, Caraş-Severin, Ilfov, Satu Mare şi Vrancea au rămas vacante după cele trei sesiuni de concurs organizate în anul 2015.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.