Noul coronavirus a reușit să schimbe școala, așa cum o știam până acum. Cum va arăta anul școlar 2020 – 2021 în timpul pandemiei

0
140
Guvernul a adoptat noi măsuri menite să prevină îmbolnăvirea elevilor, studenților și cadrelor didactice

Într-o ședință desfășurată în data de 19 august, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență menită să aducă clarificări cu privire la modul în care se va desfășura activitatea didactică în anul de învățământ preuniversitar și universitar 2020 – 2021, pe fondul pandemiei. Practic, noul act normativ nu face altceva decât să stabilească reguli care să prevină îmbolnăvirea elevilor și studenților cu SARS-CoV-2. Prin urmare, la nivelul învățământului preuniversitar, Consiliul de administrație al unei școli poate propune, în funcție de evoluția situației epidemiologice, ca activitatea didactică ce necesită prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor să aibă loc prin intermediul tehnologiei și a internetului. Această propunere a Consiliului de administrație se poate face, spune legea, după consultarea sau în urma discuțiilor cu reprezentanții Asociației de părinți. Potrivit procedurilor, următorul pas ar fi ca propunerea să fie avizată de Inspectoratul Școlar și ulterior înaintată către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a fi supusă aprobării.

„Comitetul Județean pentru Situații de Urgență dispune atât cu privire la perioada de aplicabilitate a măsurilor adoptate, cât și cu privire la alte măsuri specifice ce trebuie luate de către școală, în funcție de situația epidemiologică. Inspectoratele școlare județene vor comunica săptămânal Ministerului Educației și Cercetării măsurile dispuse de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență”, se arată în textul ordonanței. În cazul în care cursurile au fost suspendate fizic ca urmare a propunerii amintite, ele urmând totuși să se desfășoare online, actul normativ prevede că activitățile din instituțiile de învățământ se pot relua numai în condiții de siguranță sanitară deplină și cu acordul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență care va fi obligat la rândul său să anunțe școlile și, implicit, Inspectoratul Școlar.

„Unitățile de învățământ vor elabora proceduri proprii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și a internetului, în baza metodologiei-cadru elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării și aprobată prin ordin al ministrului, cu respectarea legislației specifice în vigoare”, se precizează într-un comunicat al ISJ Vrancea.

O altă problemă care a fost clarificată prin această ordonanță este cea a spațiilor în care au loc cursurile. Astfel, de exemplu, dacă sălile de clasă dintr-o școală din județul nostru sunt prea puține pentru respectarea normelor de siguranță sanitară sabilite de autorități, atunci inspectoratul școlar poate solicita primăriei să rezolve problema prin alocarea altor spații propice pentru desfășurarea orelor de curs.

„Actul normativ mai stabilește că, în situația în care spațiile existente în unitățile de învățământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranță sanitară, stabilite de autoritățile de resort, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București pot solicita autorităților administrației publice locale să pună la dispoziția unităților de învățământ preuniversitar alte spații adecvate pentru desfășurarea activităților didactice. În cazul limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unităţile de învăţământ, ca urmare a deciziei autorităților competente, Ministerul Educației și Cercetării poate modifica, prin ordin de ministru, numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire prin planurile-cadru de învăţământ, precum și ponderea numărului de ore de predare şi evaluare în programa școlară aprobată.”, se specifică în același comunicat al ISJ Vrancea.

De asemenea, dacă situația epidemiologică o impune și activitățile didactice  sunt limitate ori suspendate, candidații la examenul pentru definitivare pot susține probele online: „În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, probele prevăzute de lege, din cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare în învățământ, se pot realiza și prin intermediul tehnologiei și a internetului” , mai precizează ISJ.

Ce se întâmplă în învățământul superior

Ordonanța, care modifică și completează Legea educației naționale nr.1/2011, aduce noutăți și în ceea ce privește regulile de desfășurare a cursurilor în învățământul superior. Astfel, în baza autonomiei universitare, Senatul fiecărei universități poate decide în funcție de evoluția pandemiei dacă activitățile didactice se vor desfășura online sau cu prezența fizică a studenților în sălile de curs. Potrivit actului normativ, activitățile implică trei situații: 1 – prezența fizică a studenților la toate activitățile didactice; 2 – prezența fizică a studenților la anumite activități didactice, stabilite conform hotărârii Senatului universitar; 3 – suspendarea activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților în instituțiile de învățământ superior. Dacă se decide suspendarea cursurilor și continuarea acestora online, reluarea activităților va fi posibilă printr-o hotărâre a Senatului universitar cu aprobarea Direcției Județene de Sănătate Publică care certifică îndeplinirea condițiilor de siguranță epidemiologică. Dacă din cauza răspândirii pandemiei se adoptă soluția de limitare sau suspendare a cursurilor, atunci „desfășurarea activităților aferente anului universitar 2020 – 2021, conform legii, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2020 – 2021 se pot realiza și prin intermediul tehnologiei asistate de calculator și a internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță”, se stipulează în actul normativ.

Ghid sanitar pentru elevi și formular pe propria răspundere pentru părinți

Ministerul Sănătății a considerat necesar să stabilească cu precizie și care vor fi normele sanitare ce trebuie respectate de elevii care vor păși în clase peste aproximativ o lună. În acest sens a fost elaborat un ghid în care copiii și părinții acestora vor putea parcurge toate măsurile care trebuie respectate în instituțiile de învățământ, măsuri pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus și depistarea din timp a celor bolnavi. Purtarea obligatorie a măștii atât de profesori cât și de elevi, igiena riguroasă a mâinilor, curățenia și dezinfecția școlilor, separarea și limitarea contactului între elevi din clase diferite, neparticiparea la cursuri a preșcolarilor ori a elevilor care prezintă simptome caracteristice infectării cu SARS-CoV-2 sunt detaliate pe larg în acest ghid alături de alte măsuri obligatorii. Mai mult, părinții trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere în care își iau angajamentul că în ultimele 14 zile odrasla nu a prezentat simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap sau în gât, dificultăți de respirație, diaree etc), nu a fost diagnosticat cu Covid-19 și nu a venit în contact cu o altă persoană depistată pozitiv. De asemenea, părinții își vor lua angajamentul să nu aducă lcopilul la școală dacă prezintă simptomele unei boli infecțioase.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here