Propunere de modificare a Regulamentului pentru conferirea Titlului de cetățean de onoare al Focșaniului. Cetățenii de onoare ar putea fi scutiți de la plata impozitului

0
127

Focșaniul are în prezent 42 cetățeni de onoare, prima distincție de acest fel fiind acordată în anii 90. Totul se face în baza unui regulament votat și aprobat de aleșii locali chiar în urmă cu 13 ani, însă acum, municipalitatea a pus în dezbatere o nouă formă a Regulamentului, prin acesta propunându-se mai multe modificări. Una dintre acestea vizează drepturile pe care le dobândesc cei care devin cetățeni de onoare ai municipiului reședință de județ. Cetățenii de onoare ai Focșaniului nu sunt doar de formă, cel puțin în teorie. Odată primit titlul, aceștia au și o serie de drepturi, pe care ar putea să le fructifice. Nu e mare lucru – conform Regulamentului votat în acest sens în ianuarie 2008, însă este bine de știut că aceștia au dreptul de a lua cuvântul la ședințele Consiliului Local al Municipiului Focșani atunci când se discută proiecte care privesc întreaga comunitate, precum și acela de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local al Municipiului Focșani, sau în care acesta este co-organizator. Totodată, în cazul în care sunt interesați, pot participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Focșani. În plus față de aceste drepturi, de această dată se propune ca cetățenii de onoare ai Focșaniului să aibă posibilitatea de a participa la sesiunile solemne ale CL și primăriei, în baza unei invitații, sau să participe la „unele acțiuni care vizează interesele fundamentale ale comunității și sprijinirea soluționării unor probleme care țin de propria competență și capacitate profesională”. Însă, cel mai important, se propune ca noul Regulament să conțină o prevedere conform căreia cetățenii de onoare să primească, începând cu anul următor obținerii titlului, un premiu. Este vorba despre „acordarea unei sume echivalente impozitului anual datorat pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent, aflate pe raza Municipiului Focșani, … dar nu mai mult de 2.000 de lei pentru fiecare persoană”. Ca explicație, premiul ar putea fi acordat timp de trei ani de la înmânarea distincției și reprezintă impozitul datorat pe întreaga clădire de domiciliu și terenul aferent, pe care persoana recunoscută drept cetățean de onoare le deține în comun cu soțul/ soția. Nu doar cei care vor fi desemnați cetățeni de onoare de la data aprobării acestui regulament vor obține premiul, ci și cei care dețin distincția în prezent. Chiar dacă titlul de cetățean de onoare se poate acorda post-mortem, atât actualul Regulament cât și actul în noua formă prevede că drepturile încetează odată cu decesul titularului sau la retragerea titlului.

O altă modificare are legătură cu propunerea propriu-zisă de acordare a titlului. Astfel, pentru a obține această distincție, o persoană va fi nominalizată fie de primar sau consilierii locali, fie de persoanele „juridice care desfășoară activitate în domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel propus” sau „la inițiativa unui număr de cel puțin 5% din populația cu drept de vot a Municipiului Focșani, pe baza unui tabel semnat de către cetățeni, tabel care va sta la baza unui proiect de hotărâre promovat de către primar, un consilier local sau un grup de consilieri locali”. Însă titlul de cetățean de onoare nu se acordă chiar oricui, ci sunt anumite categorii care ar fi îndreptățite. Potrivit Regulamentului, așa cum se propune a fi modificat, este vorba despre persoane cu recunoaștere națională sau universală, care și-au adus contribuții la dezvoltarea Municipiului Focșani și a imaginii acestuia, persoane care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Municipiului Focșani, persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau, prin sacrificiul suprem, au salvat viețile concetățenilor lor – în Municipiul Focșani, în țară sau în străinătate, dar și persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor Municipiului Focșani, foști deținuți politici sau veterani de război care, prin activitatea lor ulterioară, au contribuit la imaginea pozitivă a Municipiului Focșani în lume, unor sportivi focșăneni, care au obținut rezultate deosebite în competițiile și concursurile naționale, europene, mondiale, dar și „oricăror persoane care s-au remarcat în mod deosebit, în orice domeniu de activitate, iar acțiunile lor au dus la promovarea imaginii Municipiului Focșani sau a României în lume”. Ca și până acum, acordarea titlului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie sau apartenență politică și poate fi acordat, după caz, în timpul vieții celui în cauză, dar și post-mortem. Pe lângă procedurile privind aprobarea și acordarea titlului, noua variantă propusă aduce o modificare și în ceea ce privește înmânarea acestuia. Dacă până acum se preciza expres că doar primarul municipiului poate înmâna diploma și placheta, de această dată se arată că „decernarea se face de către primarul Municipiului Focșani sau un reprezentant al acestuia”. Însă în continuare există și câteva persoane care nu pot deveni cetățeni de onoare. Astfel, potrivit articolului 6 din forma proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea Titlului de cetățean de onoare al municipiului Focșani, nu pot primi titlul persoanele care au fost condamnate definitiv pentru infracțiuni contra statului sau autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unor infracțiuni săvârșite cu intenție care le-ar face incompatibile cu deținerea titlului cu excepția cazurilor în care a intervenit reabilitarea, amnistia post condamnatorie sau dezincriminarea faptei. Față de varianta de regulament votată în ianuarie 2008 și care încă este aplicabil, au fost eliminați de la incompatibilități cei care au dosare pe rol – în cauze care ar leza imaginea titlului, urmând ca în aceste situații propunerea să fie făcută eventual după clarificarea situației juridice. În plus însă, nu pot deveni cetățeni de onoare cei care nu au capacitate deplină de exercițiu, nici cei care au decizie definitivă privind desfășurarea de activități de poliție politică. În Regulamentul din 2008 exista și un articol potrivit căruia persoanele care se regăseau în situația descrisă la acel moment fie nu pot obține titlul, fie îl pierd, dacă sunt deja cetățeni de onoare. Iar aici trebuie avut în vedere că aceleași categorii care fac propunerile pentru acordarea titlului de cetățean de onoare au posibilitatea să ceară retragerea distincției. Nu oricum, ci cu motive întemeiate. Astfel, titlul poate fi retras atunci când, după acordarea acestuia, apar incompatibilitățile deja descrise sau când „persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură Municipiului Focșani, locuitorilor săi sau României”. Mai întâi trebuie sesizat Consiliul Local Focșani, apoi vor fi discutate sesizările în cadrul comisiilor de specialitate ale CL. Și, cine a dat, ia și înapoi. Astfel, „retragerea titlului se face prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Focșani. La ședința Consiliului Local va fi invitat deținătorul titlului, iar dacă va fi prezent, i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa”. Forma actuală a Regulamentului prevede și că „în caz de neparticipare, hotărârea urmează a i se comunica în termen de 15 zile”, însă acest punct a fost eliminat din forma propusă acum. Ca o ultimă comparație între prezent și viitor, în actualul Regulament se arată doar că „cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea municipiului Focșani”. Forma propusă acum este însă mai elaborată. Astfel, cetățenii de onoare ai municipiului au obligația de a nu atinge morală de prestigiu, prin comportament, acțiuni voluntare și involuntare titlului dobândit, să nu compromită cu rea voință interesele municipiului, precum și să participe la manifestările și festivitățile organizate de CL Focșani și ale Primăriei Focșani, la care este invitat.

Proiectul de act normativ este afișat de ieri, 12 ianuarie, la sediul Primăriei municipiului Focșani și pe site-ul www.focsani.info. Iar în perioada 18-29 ianuarie 2021 cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii fie la primărie – Bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administrație publică locală, agricultură, persoana de contact – Cristina Dăscălescu, sau pe adresa de e-mail a primăriei: primarie@focsani.info.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.